Voorstel van Bracke rond in kaart brengen intercommunales unaniem goedgekeurd

© Belga

Op de Gentse gemeenteraad is maandagavond een geamendeerd voorstel van Siegfried Bracke (N-VA) over intercommunales unaniem goedgekeurd. Doel van het voorstel is om de aanwezigheid van mandatarissen in intercommunales kritisch tegen het licht te houden.

Bracke, tot voor kort nog fractievoorzitter van de Gentse N-VA, opende zijn toelichting met een spreuk: “What doesn’t kill you, makes you stronger. Als je wonden hebt, maar je gaat er niet aan dood, daar word je sterker van.” Hij wilde verder de puntjes op de i zetten, na een tumultueuze extra gemeenteraad van afgelopen dinsdag. Bracke herhaalde wat hij eerder maandag verklaarde: sinds zijn aantreden als kamervoorzitter ontving hij niets meer van Telenet. “Iets anders dan het verhaal dat u met brio in de markt hebt gezet”, verweet Bracke burgemeester Daniël Termont (sp.a). “U kan alles verkopen, ook onwaarheden.”

Bracke haalde voorts uit naar voormalig Kamervoorzitter André Flahaut (PS), die volgens hem wel zou bijgeklust hebben, en meent dat er sprake kan zijn van belangenvermenging. Ook zal het Bracke verwonderen dat de Publipart-affaire niet nog meer “slachtoffers” maakt. De N-VA’er stelde de gemeenteraad voor om voor alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales, aanverwante structuren en andere organisaties waarin mandatarissen van de stad zitten, te onderzoeken en na te gaan welke initiatieven de stad kan nemen om dat aantal te verminderen.

In kaart brengen

Met een amendement breit de meerderheid (sp.a, Groen en Open Vld) verder op het voorstel van Bracke. De cel Verzelfstandiging moet nu voor elk intergemeentelijk samenwerkingsverband in kaart brengen wat het doel is, of die van publiek belang in het algemeen of voor Gent in het bijzonder is, of het opportuun is de samenwerking te stoppen of verder te zetten, en tot slot hoe er bestuurd wordt, hoeveel mandaten er zijn, tegen welke vergoeding en of dit eventueel verminderd kan worden. Het rapport zou in mei besproken worden in de commissie zelfstandigheid.

“Ik hoop oprecht dat dit het laatste schandaal was”, zei CD&V-fractieleider Veli Yüksel. “Dit is niet goed voor de politiek en dit is niet goed voor het imago van onze stad. Het is niet de fout van de oppositie dat die zaken naar buiten komen en dat daarover wordt gesproken.”

CD&V, maar ook Vlaams Belang-fractieleider Johan Deckmyn en N-VA-raadslid Sandra Van Renterghem interpelleerden voorts nog ook over de werking van CEVI, waar 70 Oost- en West-Vlaamse gemeentebesturen, OCMW’s en ook de twee provincies IT-diensten bij aankopen. Vlaams Belang vroeg tevergeefs om het ontslag van schepen Martine De Regge, die enkele mandaten heeft bij CEVI.

Partner Content