Dirk Van Duppen

Volledige overkapping Antwerpse Ring al op acht jaar terugbetaald, alleen al door gezondheidswinst

Dirk Van Duppen Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en gezondheidsspecialist voor de PVDA

Vooraleer te debatteren over hoeveel het kost om de Antwerpse ring te overkappen, is het interessant eens te kijken naar wat zo’n overkapping opbrengt, schrijft dr. Dirk Van Duppen, gezondheidsspecialist van PVDA+. ‘Alleen al door de gezondheidswinst te tellen, hebben we heel deze infrastructuur na acht jaar terugbetaald.’

Het MER-rapport Oosterweel concludeert op basis van een VITO-studie: ‘Het verlies aan gezonde levensjaren door blootstelling aan fijn stof en geluid bedraagt ca. 0,8 jaar per inwoner voor heel Vlaanderen. De in de VITO-studie berekende DALY’s voor geluidshinder en lucht voor de stad Antwerpen komen overeen met een verlies van 2,3 gezonde levensjaren per inwoner en is dus meer dan 2,5 hoger dan het gemiddelde voor Vlaanderen.‘(Deelrapport Mens-, Gezondheid p. 37-38)

Dit is nog een conservatieve schatting omdat ze alleen lawaai en fijn stof in rekening brengt en niet het tiental andere polluenten dat door verkeer wordt uitgestoten en waarvan de gezondheidsschade goed bewezen is.

Door de ring volledig te overkappen kan het verkeersgeluid minstens teruggebracht worden tot het gemiddelde niveau voor Vlaanderen, en de blootstelling aan fijn stof tot de gemiddelde achtergrondconcentraties. Dat betekent dat het verlies van 2,3 gezonde levensjaren per inwoner teruggebracht wordt tot een verlies van 0,8 gezonde levensjaren wegens lawaai en blootstelling aan fijn stof. Dat komt neer op een winst van 1,5 gezonde levensjaren per inwoner. Gespreid over een gemiddelde levensverwachting van 80,4 jaar.

Gezondheidswinst Ringland: 367 miljoen euro per jaar

Een studie van de Europese Commissie schat de waarde van één gezond levensjaar op gemiddeld 40.000 euro. Dat is ook het bedrag dat gehanteerd wordt in kosteneffectiviteitsstudies ter beoordeling van de opbrengst van medische behandelingen of de kostprijs van ziekten.

Voor de duurtijd van een mensenleven van de Antwerpenaar brengt de overkapping dus 1,5 x 40.000= 60.000 euro op. Gedeeld door de gemiddelde levensverwachting van 80,4 is dat 746 euro per jaar. Vermenigvuldigd met 492.000 inwoners is dat 367 miljoen euro per jaar.

Kostprijs Ringland: 3 miljard euro

Ringland schat de kostprijs voor de volledige overkapping volgens hun concept met vier tunnels, twee voor doorgaand en twee voor stedelijk verkeer over een afstand van 9 km op 1,9 miljard euro. De begeleidende maatregelen zoals de aanleg van de A102 en het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel zal ook ongeveer een goede 1 miljard euro kosten. Totale kostenplaatje: 3 miljard euro.

Dus na acht jaar hebben we heel deze infrastructuur terugbetaald alleen al door de gezondheidswinst te tellen.

Twee maanden geleden ben ik in Madrid gaan fietsen op de autostrade. Daar heeft men al tien kilometer ring overkapt en bovenop de ring ligt nu een reuzengroot park: ‘Madrid Rio’, dat honderden meters breed is. Je moet dat lijfelijk beleven voor je je ogen en vooral je oren kunt geloven. Je hoort er enkel nog het geluid van de vogels en van spelende kinderen.

Madrid Rio is het bewijs dat het kan, de overkapping van de ring. Er is niet alleen een grote hoeveelheid nieuwe groene ruimte. De leefbaarheid van de omwonenden is enorm verbeterd. De woningen en appartementsgebouwen zijn sterk opgewaardeerd. Het sociaal contact tussen de wijken, dat vroeger door de barrière die de ring vormde belemmerd was, is nu ook sterk verbeterd.

Partner Content