Voka mist structurele ingrepen in begroting

(Belga) De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka mist in de begrotingscontrole structurele ingrepen. De federale regering mikt voor 2012 op een tekort van 2,8% en voorziet een buffer van 650 miljoen euro. “Dit is in lijn met de Europese visie, en dus positief, net zoals het feit dat er geen nieuwe fiscale lasten op ondernemen komen en dat de notionele interestaftrek behouden blijft – er is hier immers nog geen alternatief voor”, vindt Voka-topman Jo Libeer.

Maar de regering had voor Voka ambitieuzer moeten zijn wat betreft structurele saneringen aan uitgavenzijde. “Hier realiseert men immers maar een besparing van 295 miljoen euro terwijl men wel gaat voor 851 miljoen euro aan diverse inkomsten en belastingen”, luidt het. Voka vindt daarom dat er bij het relanceplan waar de federale ministers zich nu over buigen, meer ingezet moet worden op structuurhervormingen. “Willen we economische groei realiseren, dan moet er bespaard op de overheid zodat de kostencompetitiviteit van ons land verbetert”, aldus Libeer, die ook een opdracht voor de Vlaamse regering in deze federale begroting ziet: “Zij moet het zero-base-budgetprincipe toepassen op de usurperende bevoegdheden die overkomen. Dit wil zeggen dat ze kritisch toetst welke van deze werkelijk relevant zijn, en welke dus kunnen worden afgeschaft”. (AHO)

Partner Content