Vogelbescherming Vlaanderen overweegt klacht tegen “silhouettendief”

(Belga) Vogelbescherming Vlaanderen overweegt klacht in te dienen na de verdwijning van meer dan 300 roofvogelsilhouetten. De organisatie had die onlangs geplaatst op de windschermen van de Saint Georges Day-wandeling en de Baron de Maerelaan in Zeebrugge, met als doel zangvogels te redden. Intussen zijn ze echter spoorloos verdwenen.

De silhouetten dienen om te voorkomen dat vogels tijdens hun trek naar het zuiden tegen de windschermen vliegen en zo een gewisse dood sterven. Vogelbescherming Vlaanderen hing de silhouetten van roofvogels op de windschermen met goedkeuring van de stad Brugge. De organisatie vermoedt dat de silhouetten zijn verwijderd door iemand die op de dag van de aanplakking eind augustus nogal veel misbaar maakte. “Wij nemen maandag contact op met de milieuambtenaar van Brugge en overwegen klacht in dienen tegen onbekenden,” zegt Jan Rodts. “Nieuwe silhouetten aanbrengen heeft geen zin. Er moet volgens ons gezocht worden naar een meer duurzame oplossing om die vogels te redden”. (COR 102)

Partner Content