VLABEL maakt gebruik van nummerplaatscanning voor controles

(Belga) De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL), sinds begin dit jaar bevoegd voor de verkeersbelastingen, maakt sinds enkele weken gebruik van nummerplaatscanning (ANPR) om te controleren of bestuurders van auto’s en vrachtwagens deze taksen tijdig betaald hebben. Indien dit niet het geval is, wordt de wagen aan de kant gezet en dienen bestuurders van personenwagens en buitenlandse vrachtwagenchauffeurs onmiddellijk te betalen.

Door de ingebruikname van 4 ANPR-toestellen is het aantal controles sterk gestegen. In de periode augustus-september werden wekelijks 2.000 tot 4.000 wagens gecontroleerd, maar sinds begin oktober is dat aantal gestegen tot boven de 7.000. In de periode augustus-oktober werden 2,9 procent van de gecontroleerde bestuurders van personenwagens op een overtreding betrapt. 2,18 procent van de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs bleek niet in orde met het eurovignet. Voor Belgische vrachtwagenchauffeurs was dat 2,45 procent. Volgens Vlaams minister Philippe Muyters, die het gebruik van de ANPR-apparatuur maandagnamiddag toelichtte in Herent, biedt het systeem de mogelijkheid tot verhoging van het aantal controles, die ook sneller worden uitgevoerd. De controle blijft bovendien beperkt tot effectieve overtreders. Vanaf december worden ook vrachtwagens gecontroleerd op de verkeersbelasting. Bij een dergelijke controle wordt overigens nagegaan of alle verkeersbelastingen – zowel de jaarlijkse verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling of desgevallend het eurovignet – tijdig betaald werden. Indien dit niet het geval is, wordt de wagen aan de kant gezet. Bestuurders van personenwagens en buitenlandse chauffeurs moeten onmiddellijk betalen zoniet wordt de wagen aan een wielklem vastgezet en indien betaling uitblijft, weggesleept en openbaar verkocht. (KAV)

Partner Content