Vlaanderen wil expresweg door uniek natuurgebeid

De Vlaamse regering heeft plannen om een expresweg aan te leggen dwars door het unieke Turnhoutse Vennengebied. Daarmee slaat ze alle adviezen en bezwaarschriften over deze ‘missing link’ in de wind.

Het was de Turnhoutse schepen Dimitri Gevers (SP.A) die vorige vrijdag alarm sloeg. Hij wees erop dat de Vlaamse regering vlak voor Kerstmis een definitief besluit had genomen over de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Daarin wordt de N119 tussen Turnhout en Baarle-Hertog opgewaardeerd tot primaire weg. Die weg loopt door het beroemde Vennengebied dat door een Europese habitatrichtlijn en een vogelrichtlijn wordt beschermd. Recent kreeg beheerder Natuurpunt nog schouderklopjes omdat het natuurherstel van dit gebied al goed is opgeschoten.

Om de weg om te vormen van een secundaire weg type II tot een primaire weg moet hij ook verbreed worden. Dan zullen wellicht ook meer dan 600 inlandse eiken moeten worden gekapt.

Mobiliteitsplan
De beslissing van de Vlaamse regering (die nog door het Vlaamse parlement moet worden bekrachtigd) is niet alleen slecht nieuws voor de natuur, maar ook voor de mobiliteit van de Turnhoutse stadsregio. Turnhout is niet tegen een noord-zuidverbinding die op termijn Leuven met Tilburg moet verbinden, maar stelde voor om die via de E34, Postel en Hilvarenbeek te laten lopen. Dat voorstel wordt trouwens momenteel onderzocht in een provinciale mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen en vormt ook de kern van Parkstad Turnhout, het mobiliteitsplan van architect Luc Vanhout.

Ook de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen en het streekplatform RESOC zijn geen vragende partij voor een upgrading van de N119. In het openbaar onderzoek dat voorafging aan deze planwijziging, vroegen zij de Vlaamse regering om drie tracés te onderzoeken. Ze wezen er wel op dat Nederland liefst een tracé over Baarle-Hertog en dus dwars door het Vennengebied, zou willen en dat Vlaanderen best een houding zou innemen.

Voor Turnhout en de stadregio zou deze upgrading een slechte zaak zijn. ‘De N119 sluit aan op de Turnhoutse ring en die kan al dat bijkomende vrachtverkeer niet slikken,’ zegt Dimitri Gevers. Het pas ingediende stadsregionale mobiliteitsplan van Turnhout, Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout zou volledig moeten worden herzien. Turnhout had zelfs gevraagd om de N119 te downsizen tot lokale weg om het aanzuigeffect van de weg te verkleinen. De Vlaamse regering wilde daar blijkbaar niet van weten.

Overhaast
De beslissing van de Vlaamse regering roept vragen op. Zo verwees de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) naar de provinciale studie. Die zal pas in 2012 klaar zijn. Ook in het streekpakt van RESOC wordt helemaal niet expliciet gepleit voor deze optie. De stad Turnhout, de natuurverenigingen en de groenen dienden ook bezwaarschriften in tegen de opwaardering. De Vlaamse regering wilde blijkbaar haast maken.

Al op 2 februari bespreekt de bevoegde commissie van het Vlaams parlement het wetsvoorstel dat de regeringsbeslissing moet bekrachtigen. Dat voorstel gaat uit van parlementsleden van de meerderheid. Onder hen is ook Bart Martens, jarenlang het gezicht van de Bond Beter Leefmilieu en nu SP.A-Vlaams parlementslid.

Karl van den Broeck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content