Vlaanderen wil dat Europese Commissie discussie over CO2-doelen voor 2040 uitstelt

Zuhal Demir (N-VA) © Belga

De Vlaamse regering heeft aan de Europese Commissie gevraagd om de discussie over de CO2-reductiedoelstellingen tegen 2040 op te schorten. Dat meldt Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir zondag in een persbericht. De minister vraagt om voorlopig te focussen ‘op het vele werk dat vandaag de dag op de plank ligt om eerdere engagementen waar te maken’.

Er loopt momenteel een publieksconsultatie op Europees niveau over de CO2-reductiedoelstellingen van 2040. Maar volgens Demir zijn alle Vlaamse regeringspartijen het erover eens dat het een slecht idee is om die discussie nu al op te starten. Daarom werd vrijdag via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een formeel bericht met de vraag tot uitstel naar de Europese Commissie gestuurd.

‘De focus van de lidstaten moet de komende jaren liggen op het bereiken van de toch al ambitieuze doelstellingen voor 2030 door middel van concrete maatregelen. De aard van deze uitdagingen op korte termijn rechtvaardigt volgens ons het uitstellen van de discussie over de doelstelling voor 2040’, zo staat in het bericht aan de Europese Commissie. 

‘De Vlaamse regering is van oordeel dat de eerste prioriteit van de Europese Commissie daarom moet liggen in het helpen van de lidstaten bij het versnellen van de transitie van geïmporteerde fossiele brandstoffen en het verzekeren van de beschikbaarheid van betaalbare energie, door de uitvoering van de overeengekomen dossiers.’

Demir beklemtoont dat de Vlaamse regering, ‘als de tijd rijp is’, constructief zal bijdragen aan de discussies over het bepalen van de doelstelling voor 2040.

Partner Content