Vlaanderen steunt Unesco-project rond bescherming ‘onderwaterkerkhoven’ WOI

(Belga) Vlaanderen ondersteunt een Unesco-project rond het beschermen van onderwatererfgoed uit de Eerste Wereldoorlog. De werelderfgoedorganisatie van de Verenigde Naties wil met het project (“Safeguarding the World’s Underwater Cultural Heritage – Centenary of World War I”) mensen bewust maken van het belang van het onderwatererfgoed van WOI. In juni 2014 wordt het startschot gegeven met een wetenschappelijke conferentie in Brugge. Voor die conferentie voorziet de Vlaamse regering 200.000 dollar (ruim 152.000 euro) vanuit het Vlaams Unesco Trustfonds. Dat Vlaamse regering heeft daarvoor vorige week vrijdag het ligt op groen gezet.

Iedereen kent de soldatenkerkhoven zoals Tyne Cot in de Westhoek. Minder bekend zijn de ‘onderwaterkerkhoven’. Nochtans zijn er tijdens de zeeslagen van de Eerste Wereldoorlog duizenden schepen gezonken en zijn miljoenen mensen op zee omgekomen. Die slachtoffers dreigen soms vergeten te worden. Zo wordt binnen het Flanders Fields Museum ook geen speciale aandacht geschonken aan die slachtoffers. Bovendien wordt dat onderwatererfgoed (zowal oorlogs- als personenschepen) bedreigd door onder meer corrosie, plundering en commerciële exploitatie. Om dat onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog beter te beschermen en mensen bewust te maken van dat erfgoed, is de Unesco een project opgestart en is het op zoek gegaan naar landen die het project mee willen uitvoeren en steunen. Er zijn onder meer plannen voor een wetenschappelijke conferentie in Brugge in juni 2014. Die conferentie zou moeten uitmonden in een officiële verklaring en een actieplan. Voorts zijn er plannen voor herdenkingsplechtigheden en activiteiten rond onder meer de slag van Galipoli (Turkije) en de slag van Jutland (Denemarken). Het totale budget voor het project wordt op 1,5 miljoen dollar (1,14 miljoen euro) geraamd, waarvan 200.000 dollar voor de wetenschappelijke conferentie in Brugge. Het geld voor die conferentie zal komen vanuit Vlaanderen. (Belga)

Partner Content