Vlaamse regering verhoogt steun aan gezinnen voor isolerende ramen en zonneboilers

(Belga) De Vlaamse regering heeft een reeks maatregelen goedgekeurd om energiebesparende ingrepen in woningen te stimuleren. Zo wordt de renovatiepremie voor isolerende ramen verhoogd en gaat ook de premie voor zonneboilers omhoog. De verhoging van de premies zou dit jaar zo’n 12 miljoen euro kosten. Dat heeft Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche bekendgemaakt.

Eind 2011 besliste de federale regering om de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen (bv. zonnepanelen, isolerende ramen) te schrappen. Enkel de aftrek voor dakisolatie bleef over. Om die drastische schrapping op federaal niveau voor een deel op te vangen, ging de Vlaamse regering op zoek naar mogelijke compenserende maatregelen op Vlaams niveau. Omdat zonnepanelen ook zonder fiscale aftrek nog relatief snel zijn terugverdiend, springt Vlaanderen daar niet bij. Wel worden een aantal premies verhoogd. Binnen de bestaande renovatiepremie komt er een verhoogde tegemoetkoming voor wie zijn ramen vervangt. Die premie is afhankelijk van het inkomen en geldt voor een maximale investeringskost van 15.000 euro. Vroeger bedroeg de premie voor lage- en middeninkomens 20 of 30 procent. Dat wordt nu opgetrokken tot 30 of 40 procent. Daarnaast komt er een hogere premie voor zonneboilers. Die premie gaat van 200 naar 550 euro per vierkante meter. Op die manier wordt de terugverdientijd van een zonneboilers teruggebracht van 20 naar 10 jaar. Tot slot voorziet de Vlaamse regering voortaan ook een renteloze lening voor mensen met een laag inkomen die energiebesparende maatregelen willen nemen. (KME)

Partner Content