Vlaamse regering fluit Bart Somers terug over praktijktesten

Bart Somers (Open VLD) op 7 oktober 2019. © Frederic Sierakowski

Na een crisisvergadering van enkele uren heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over de verdere aanpak van discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. In dat akkoord is geen sprake van praktijktesten, maar wel van een ‘academisch monitoringssysteem’ dat de discriminatie in kaart moet brengen.

De top van de regering heeft een groot deel van de namiddag in spoedberaad samengezeten over het dossier van de praktijktesten. Vlaams viceminister-president Bart Somers kondigde vrijdag aan dat hij praktijktesten bij de lokale besturen wilde aanmoedigen en ook wilde nagaan of er praktijktesten bij de Vlaamse overheid zelf konden ingevoerd worden. Met die communicatie, en vooral met het gebruik van het woord ‘praktijktesten’, ging Somers in tegen de lijn van N-VA. ‘Dit was tegen de afspraken’, was te horen bij N-VA. Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) had het gebruik van praktijktesten eerder deze week resoluut afgewezen.

Na uren spoedberaad heeft de regering een akkoord bereikt over de aanpak van discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt. In dat akkoord worden de eerdere afspraken rond sensibilisering en zelfregulering herbevestigd. Van praktijktesten is geen sprake, wel van een onafhankelijk “academisch monitoringssysteem”. Dat systeem moet ‘de aard en het volume’ van de discriminatie in kaart brengen en zal vervolgens gebruikt worden ‘om sensibiliserend te werken en waar nodig acties uit te werken die daadwerkelijk het verschil maken op het terrein’.

Semantische discussie over één woordje

Volgens minister-president Jan Jambon zal aan de academische wereld gevraagd worden om zo’n monitoringssysteem op poten te zetten. Het moet daarbij gaan om een ‘sensibiliserend’ en niet om een ‘sanctionerend’ instrument. Bedoeling is om de methode nadien te laten ‘valideren’ door de Vlaamse regering en vervolgens ook in te zetten bij de Vlaamse overheid zelf en om het aan te bieden aan de lokale besturen.

Jambon hoopt dat daarmee de ‘semantische discussie over één woordje’ kan afgesloten worden. ‘Dan kunnen we nu effectief werken aan een methode om discriminatie in al zijn vormen te bestrijden’, aldus Jambon.

Sihame El Kaouakibi: ‘Ik heb jullie teleurgesteld…’

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD), een felle verdediger van de praktijktesten, zegt in een videoboodschap op de sociale media dat ze zich niet neerlegt bij ‘woordbreuk en hypocrisie’, ‘bij politici die partijbelangen en persoonlijke belangen boven burgerbelangen plaatsen’, zegt ze vrijdag. ‘Het compromis dat we hebben gesloten opende eindelijk een deur om die strijd te erkennen, een kans. Het akkoord dat er was, dat is er nu niet meer. De kleine hoop die er was, die is er nu niet meer. Een gegeven woord is er nu niet meer.’

Zonder de partij te noemen, laat El Kaouakibi er geen twijfel over bestaan dat N-VA voor de praktijktesten is gaan liggen. ‘Het akkoord dat ik zelf het voordeel van de twijfel gaf, werd nauwelijks een dag later onderuit gehaald. Ook al probeert één persoon in de regering er toch nog iets van te maken.’

Ik heb jullie teleurgesteld…

Geplaatst door Sihame El Kaouakibi op Vrijdag 12 juni 2020

Tot slot roept ze op om de voorstellen van de oppositie rond praktijktesten goed te keuren. ‘Er liggen nog steeds twee voorstellen van de oppositie klaar in het parlement. De spoedbehandeling is weggestemd, de voorstellen niet. Ik roep hen op om door te zetten. Ik roep ook de leden van de meerderheid die het wel menen op om door te zetten. Ik zal doorzetten, mijn verkozen stem hebben ze.’

Partner Content