Vlaamse regering – Duidelijke regels voor afsluiten drinkwater

(Belga) Er komen duidelijke regels voor drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsluiten van de waterlevering. Dat staat in een voorontwerp van decreet van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), dat groen licht kreeg van de Vlaamse regering. De wettekst bevat een concrete opsomming van redenen waarvoor de levering kan worden stopgezet. In andere gevallen kan een afsluiting niet.

“Het drinkwater afsluiten is een zeer ingrijpende maatregel”, licht minister Schauvliege toe. “Dat moet in alle omstandigheden op een sociaal aanvaardbare manier gebeuren. Deze hervorming legt alle watermaatschappijen dezelfde transparante procedure op die de klant een maximale bescherming garandeert”. Sinds 1 juli 2011 is het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht. Dat legt de algemene rechten en plichten vast voor alle drinkwatermaatschappijen en hun klanten. Met het nieuwe decreet, dat voor advies naar de SERV en de Mina-raad verhuist, zet de minister een volgende stap in het beleid van sociale maatregelen voor drinkwater. Het basisprincipe is dat de watermaatschappij de drinkwatertoevoer niet kan afsluiten, tenzij er een bedreiging is voor de veiligheid of sprake is van fraude of “klaarblijkelijke onwil” van de klant. De minister wil de gronden voor een afsluiting echter herzien. In de praktijk blijkt het begrip “klaarblijkelijke onwil” immers verwarring te veroorzaken of aanleiding te geven tot verschillende interpretaties. Daarom bevat de tekst een opsomming van concrete redenen waarom de waterlevering kan worden stopgezet. Het ontwerpdecreet verankert ook dat de waterleverancier in geval van afsluiting specifieke procedures moet respecteren zoals voorafgaandelijke kennisgeving, de intentie tot afsluiting en het respecteren van een minimumtermijn tussen de kennisgeving en de effectieve afsluiting. Voorts krijgt de lokale adviescommissie ook de taak om te onderzoeken of de levering kan worden afgesloten in gebouwen met slechts één meter. De minister voorziet ook een kader om risico’s voor de openbare watervoorziening, zoals een vervuiling door een binneninstallatie van een abonnee, weg te nemen. “De volgende stap is de invoering van een statuut van beschermde klant”, besluit Schauvliege. “Waar mogelijk zullen mensen gebruik kunnen maken van afbetalingsplannen om een tegenvallende waterfactuur gespreid te kunnen betalen. Ik wil het de consument voorts ook mogelijk maken om maandelijks facturen te ontvangen, zodat men sneller kan ingrijpen als het waterverbruik plots stijgt”. (JOHN THYS)

Partner Content