Vlaamse regering bereikt principeakkoord over verlenging masteropleidingen

(Belga) Duidelijkheid verschaffen aan de universiteiten en hogescholen over de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om een verlengde master in te voeren. Dat is het opzet van het beleidskader voor de verlenging van de masteropleidingen waarover de Vlaamse regering een principeakkoord gesloten heeft. De langere opleidingen kunnen pas in 2017-2018 in voege treden.

In juni 2012 werden de aanvragen voor de verlenging voor 61 masteropleidingen nog afgekeurd door de regering omdat de erkenningscommissie fundamentele opmerkingen op macroniveau had geformuleerd. Nu heeft de regering voor de Vlaamse onderwijsinstellingen dus de voorwaarden vastgelegd waarmee ze een verlengde master kunnen invoeren. Zo wordt dat pas mogelijk als het nodig is voor de nationale en internationale arbeidsmarkt of als het noodzakelijk is om zich verder te kunnen ontwikkelen in een onderzoeksomgeving. De Vlaamse regering wil het geheel van masteropleidingen ook ordelijk en transparant maken, en ziet daarvoor drie mogelijkheden. Er komen ‘domeinmasters’, ‘onderzoeksmasters’ en ‘educatieve masters’. Volgende week worden de universiteiten en hogescholen aangeschreven over het nieuwe kader. Ze kunnen dan tot juni 2013 een aanvraag indienen voor studieduurverlenging. “Het is de bedoeling dat de Vlaamse regering in december 2013 een beslissing neemt over de aanvraagdossiers”, luidt het bij minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). “Een langere opleiding zal wel pas in voege treden vanaf academiejaar 2017-2018 omdat studenten bij aanvang van de opleiding moeten weten wat de totale studieduur is.” (KAV)

Partner Content