Opinie

Vrije Tribune

‘Vlaamse moslims, 11 juli is ook uw feestdag’: de integrale iftarspeech van Geert Bourgeois

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft in het kader van 11 juli ook gespeecht tijdens een iftarmaaltijd in Gent, om de samenhorigheid tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen te benadrukken. Lees hier zijn integrale toespraak.

Lees ookde analyse van Simon Demeulemeester, hoofdredacteur van Knack.be, van deze speech:

Hoe Geert Bourgeois dankzij de iftar een grotere Vlaming kan worden dan Bart De Wever

Geachte aanwezigen,

Geachte leden en bestuursleden van de vele verenigingen die deze avond mogelijk hebben gemaakt,

Geachte vertegenwoordigers van de diverse levensbeschouwingen en religies,

Geachte staatssecretaris, schepen en gemeenteraadsleden

As-salaam alaykum !

Twee dagen lang heb ik het land rondgereisd om het feest van de Vlaamse Gemeenschap te vieren.

Deze toespraak is de laatste. Maar ook de belangrijkste.

Op onze Vlaamse feestdag denken we na over hoe we ons gemeenschapsgevoel kunnen versterken, hoe wij de samenhang binnen onze Vlaamse Gemeenschap kunnen verbeteren.

Een van de grootste uitdagingen is hoe we een nieuw samengestelde gemeenschap zoals de onze vorm moeten geven.

Daarom ben ik blij een 11 juli toespraak te mogen geven aan een grote groep nieuwkomers of kinderen en kleinkinderen van nieuwkomers.

Dank u wel dat ik dit mag doen op uw iftar, een belangrijk ritueel tijdens de Ramadan.

De Ramadan is voor moslims over de hele wereld een periode van bezinning, vasten en devotie.

De Ramadan is tevens een uiting van zorg. Moslims zijn dankbaar voor de vele zegeningen die zij en hun geliefden mogen ontvangen, en reiken de hand aan wie het minder goed heeft.

De Ramadan is ook een periode van samenhorigheid en gastvrijheid. Elke avond nodigen moslims hun familie, vrienden en buren uit om samen de vasten te breken.

Dat alles gebeurt in de grootste openheid. Moslims en niet-moslims, gelovigen en niet-gelovigen, seculiere en niet-seculiere Vlamingen: iedereen is welkom.

Wat wij vanavond beleven is niet alleen een islamitisch ritueel. Het is een symbool dat staat voor onze samenleving.

Wij Vlamingen zijn vrije burgers. Onze samenleving is gevormd door belangrijke waarden zoals democratie, vrije meningsuiting en respect voor mensenrechten.

Vele jonge mensen beseffen niet hoe kostbaar onze democratische rechtsstaat is.

Nochtans hebben de generaties voor ons onze fundamentele rechten en vrijheden moeizaam verworven, vaak ten koste van zware offers.

Het is dankzij die rechten en vrijheden dat wij ons mogen verenigen en vrij onze mening mogen uiten.

Het is dankzij die rechten en vrijheden dat een religieuze gemeenschap haar rituelen open en onbevangen kan beleven.

Het is dankzij die rechten en vrijheden dat wij hier vanavond samen bijeen kunnen zijn.

Wij Vlamingen vormen samen één Vlaamse Gemeenschap.

Hoe verdeeld ons verleden ook is, hoe verschillend onze religie of levensbeschouwing ook is, we gaan respectvol met elkaar om en maken samen werk van één gedeelde toekomst.

Dames en heren,

Ik ben blij dat vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen hier vanavond aanwezig zijn.

Zij bewijzen dat dialoog en wederzijds respect de fundamenten vormen van onze pluralistische samenleving.

Dialoog en wederzijds respect zijn trouwens meer dan ooit belangrijk.

Wij leven in een periode van spanning. Spanning die wordt gevoed door terroristische daden die ten onrechte in naam van een religie worden gepleegd.

Toch mogen wij haat en angst geen kansen geven in onze open samenleving.

Wij moeten vermijden dat wij tegenover elkaar komen te staan.

Wij moeten er alles aan doen om onze gemeenschap te versterken.

Ik vertel jullie graag het verhaal van Marc en Nadine, een koppel uit Gent, dat hier vanavond graag had willen bij zijn maar helaas verhinderd was.

Marc en Nadine zijn drie weken geleden op het nippertje aan de dood ontsnapt, toen een terrorist het strand van hun hotel opwandelde en tientallen toeristen verwondde of van het leven beroofde.

Marc en Nadine hebben doodsangsten uitgestaan. Maar toch keren ze volgende maand terug naar hetzelfde hotel.

Ze vertelden mij dat ze bewust niet willen wegblijven. Want, zo verklaarden ze, dan geven we de terroristen juist waar ze op hopen: angst en verdeeldheid.

Zij willen de moslims in Tunesië een hart onder de riem steken. Want moslims en niet-moslims, Tunesiërs en toeristen. Zij zijn allemaal het slachtoffer van datzelfde terrorisme.

De woorden van Marc en Nadine zijn een boodschap van hoop. Een boodschap die wij in ons hart moeten sluiten. Want haat mag en zal het niet halen op liefde en samenhorigheid.

Laten we samen werken aan een open samenleving.

Een samenleving waar iedere Vlaming kansen krijgt en zich volwaardig kan ontplooien.

Een samenleving waar discriminatie geen plaats krijgt.

Een samenleving waar iedereen gelijke rechten heeft, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, geslacht of seksuele geaardheid.

Een inclusieve samenleving met gedeeld burgerschap, met gedeelde publieke waarden en met het Nederlands als gedeelde taal.

Vlaamse medeburgers,

Onze Vlaamse natie is in de loop der tijden beïnvloed door tal van culturele en religieuze gemeenschappen.

Ook uw voorvaders hebben de loop van onze geschiedenis mee bepaald.

Tijdens de middeleeuwen al hadden Arabische wetenschappers en filosofen het intellectuele landschap van het christelijke Europa grondig hertekend. Veel kennis in de geografie, wiskunde en geneeskunde hebben we te danken aan geleerden zoals Al-Khwarismi, Ibn Sina en Ibn Rushd.

Ook het Ottomaanse Rijk drukte eeuwenlang zijn stempel op het Westerse denken.

Vooral tijdens de achttiende eeuw, en in het bijzonder tijdens de Tulpenperiode onder sultan Ahmet III, kwamen diplomatieke relaties, handelsbetrekkingen en culturele uitwisseling tot een hoogtepunt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog streden soldaten uit onder andere Senegal, Algerije, Tunesië en Indië heldhaftig mee met de Franse en Britse koloniale troepen.

Een van de meest gruwelijke momenten uit de oorlog, de gasaanval op 22 april 1915, vlakbij Ieper, was onder meer gericht op de 45ste Algerijnse Divisie.

Wij zullen niet vergeten dat veel jonge moslims in de Vlaamse modder gevallen zijn, dat zij meestreden voor ons Vlamingen, voor onze rechten en vrijheden.

Een halve eeuw geleden tenslotte trokken duizenden Marokkaanse en Turkse gezinnen naar Vlaanderen.

Velen onder hen gingen aan de slag in onze mijnen en fabrieken, of ze legden onze wegen aan. Hierdoor bouwden ze mee aan de welvaart van het naoorlogse Vlaanderen.

Ondertussen, vijftig jaar later, zijn Vlaamse moslims actief in alle geledingen van onze maatschappij.

Ze worden politie-agent, verpleger of hulpverlener. Ze richten een bedrijf op, gaan in dienst van de overheid of staan voor de klas. Ze zijn actief in het verenigingsleven en de politiek, en ze zetten zich in voor hun familie en de gemeenschap.

Kortom, Vlaamse moslims zijn inherent deel van onze Vlaamse natie.

11 juli is ook uw feestdag.

Niet enkel omdat u hier woont of geboren bent.

11 juli is uw feestdag omdat u deze Vlaamse natie mee vorm geeft, als vrije burger met gelijke rechten en plichten.

Laten we samen, in de geest van uw iftar-traditie, werken aan de opbouw van één sociale en pluralistische Vlaamse Gemeenschap.

Een gemeenschap met een rijke en diverse cultuur die vandaag haar feestdag viert.

Ik wens u allemaal een fijne Vlaamse feestdag én een goede iftar toe.

En voor volgende week alvast een goed Suikerfeest!

Partner Content