Vlaamse meerderheidspartijen tekenen geheime afsprakennota

© Belga

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben een geheime afsprakennota gemaakt voor hun samenwerking in het Vlaams Parlement. Zo mogen parlementsleden van de meerderheid bijvoorbeeld geen enkel initiatief uit de oppositie ondertekenen.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben een geheime afsprakennota gemaakt voor hun samenwerking in het Vlaams Parlement. De afspraken bevestigen het beeld dat parlementsleden geacht worden gedwee ‘in de pas te lopen’. Zo mogen leden uit de meerderheid bijvoorbeeld geen enkel initiatief uit de oppositie ondertekenen, tenzij er expliciet een akkoord is onder de drie meerderheidsfracties.

Samenwerking verankerd

De afsprakennota die Belga kon inkijken is op 22 september ondertekend door fractieleiders Matthias Diependaele (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Tommelein (Open VLD). In vijftien puntjes wordt de samenwerking tussen de drie fracties verankerd.

Het zou ook niet de eerste keer zijn dat zo’n nota wordt opgesteld. Eerdere meerderheidscoalities maakten naar verluidt gelijkaardige afspraken. Het is een oud zeer. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans verwees er maandag nog naar in zijn openingsspeech.

Macht individuele leden ingeperkt

De macht van individuele parlementsleden wordt onder meer ingeperkt door het keurslijf van de partijdiscipline. Parlementsleden uit de meerderheid worden geacht het beleid getrouw te verdedigen en leden uit de oppositie zijn gedwongen datzelfde beleid te bekritiseren.

De geheime afsprakennota bevestigt dat beeld. Zo wordt duidelijk gesteld dat het regeerakkoord “de basis is van de samenwerking” tussen N-VA, CD&V en Open VLD. De drie fracties spreken onder meer af om voortdurend te overleggen over initiatieven. Een fractie die bijvoorbeeld een voorstel van decreet wil indienen, moet dat eerst voorleggen aan de andere meerderheidsfracties. Voorstellen die gaan over zaken die buiten het regeerakkoord vallen, kunnen niet, tenzij de drie partijen expliciet akkoord zijn. Samenwerken met de oppositie wordt ontmoedigd. “Parlementaire initiatieven van de oppositie worden niet ondertekend, tenzij na akkoord tussen de drie meerderheidsfracties”, staat er te lezen.

Geen afspraken met oppositie

De nota verwijst ook naar een wekelijks overleg tussen de fractiesecretarissen “ter voorbereiding van de parlementaire week” en naar de aanduiding van commissiecoördinatoren die “verantwoordelijk zijn voor de voltallige aanwezigheid van zijn/haar fractie bij stemmingen in de commissie”. Tot slot legt de afsprakennota ook vast dat de leden van de meerderheid geen stemafspraken maken met leden uit de oppositie. Omdat de meerderheid ruim genoeg is (89 op 124 leden) is het “niet opportuun” om bij afwezigheden stemafspraken te maken met de oppositie. (Belga/WB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content