Vlaamse Bouwmeester: Vlaamse regering duidt opvolger Leo Van Broeck aan

Leo Van Broeck © Belga

De Antwerpse architect Erik Wieërs is de nieuwe Vlaamse bouwmeester. Hij volgt Leo Van Broeck op. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

De vorige Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck, werd aangesteld in de zomer van 2016, voor een periode van vier jaar. Van Broeck gaf zijn functie een heel nieuwe invulling ten opzichte van voorganger Peter Swinnen. Hij ontwikkelde een brede visie op ruimtelijke ordening en wees op de impact van onze manier van wonen op klimaat en leefkwaliteit.

Begin dit jaar ging de regering op zoek naar een opvolger. Die procedure werd vergezeld van een nieuwe visienota, waarin werd herhaald dat de bouwmeester zich moet terugplooien op zijn kerntaken. Hij moet de Vlaamse overheid en lokale besturen bijstaan in hun architecturale keuzes en de inrichting van de publieke ruimte.

Erik Wieërs is verbonden aan ontwerpbureau Collectief Noord, dat hij in 2011 mee oprichtte. Hij studeerde architectuur en wijsbegeerte en doceert architectonisch ontwerpen aan de Universiteit Antwerpen.

Partner Content