Vlaams Parlement keurt overgangsdecreet voor windturbines goed

Stockfoto © Getty Images

Het gaat om een overgangsregeling die een mouw moet passen aan een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Oppositiepartijen Groen, SP.A en PVDA onthielden zich. Vlaams Belang stemde tegen.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorige maand dat er een milieueffectbeoordeling vereist is voor de bouw van vijf windturbines langs de E40 in Aalter en Nevele. De vergunning voor de bouw en de exploitatie van die turbines werd in 2016 verleend door het departement Ruimte Vlaanderen, op basis van Vlarem II (het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning), dat normen bevat voor slagschaduw, veiligheid en geluid, en een administratieve omzendbrief. Voor dat besluit en die omzendbrief werd echter geen milieueffectbeoordeling uitgevoerd, wat volgens het Hof van Justitie nochtans vereist was.

Door de uitspraak bestond het risico dat bestaande, reeds operationele, windmolens zouden moeten worden stilgelegd en dat er geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd. Om dat te verhinderen hebben meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD een voorstel van decreet uitgewerkt.

‘Door het decreet kunnen de komende drie jaar nog windturbines vergund worden op basis van het huidige regelgevend kader. Wat toekomstige rechtszekerheid betreft, moet er werk worden gemaakt van nieuwe normen rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder’, legt hoofdindiener Andries Gryffroy (N-VA) uit.

Het decreet moet volgens CD&V’er Robrecht Bothuyne ‘rechtszekerheid’ bieden. ‘Maar dit decreet is vooral een overgangsmaatregel. Het is belangrijk dat dit zo kort mogelijk als nodig is. De opmaak van een nieuw regelgevend kader is een prioriteit voor de minister’, klinkt het.

Volgens Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz is het belangrijk dat de nieuwe regels zekerheid bieden voor zowel investeerders als buurtbewoners. ‘In afwachting van deze nieuwe regels zorgt dit decreet ervoor dat er geen lacune komt tussen oude en nieuwe regels en er dus een periode zou zijn waarin bestaande windmolens of nieuwe projecten stilgelegd moeten worden’, aldus Schiltz.

Partner Content