Vlaams Parlement keurt decreet rond subsidiëring van gebouwen voor erediensten goed

(Belga) Het Vlaams parlement heeft woensdag het ontwerpdecreet rond de subsidiëring van gebouwen voor erediensten goedgekeurd. Het decreet maakt het mogelijk dat lokale besturen en kerkfabrieken subsidies krijgen voor de her- of nevenbestemming van kerkgebouwen.

Bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois spoorde lokale besturen eerder al aan om na te denken over de mogelijke her- of nevenbestemming van parochiekerken die niet meer of nog nauwelijks gebruikt worden. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) maakte al bekend dat er voor 9 procent of 165 van de 1.850 Vlaamse parochiekerken herbestemmingsplannen bestaan. In binnen- en buitenland bestaan er voorbeelden van geslaagde her- of nevenbestemmingen, denk bijvoorbeeld aan de boekhandel in de Dominicanenkerk in Maastricht of het hotel Patershof in Mechelen. Het nieuwe decreet regelt de subsidiemogelijkheden voor wanneer het kerkgebouw een compleet nieuwe bestemming krijgt (herbestemming) of wanneer het gebouw er naast de eredienst een functie bijkrijgt (nevenbestemming). Erediensten die subsidies willen voor werken aan hun gebouwen, zullen moeten argumenteren wat hun langetermijnvisie is met die gebouwen. Voor crematoria zal niet langer enkel nieuwbouw voor subsidie in aanmerking komen, maar ook uitbreidingswerken. Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a wilden via het decreet ook een regeling uitwerken voor woonwagenbewoners. Maar na advies van de Raad van State werd het amendement daarrond ingetrokken. De regeling voor woonwagenbewoners wordt ondergebracht in een apart decreet. Alle partijen in het Vlaamse halfrond stemden voor, enkel het Vlaams Belang onthield zich. (Belga)

Partner Content