Vlaams Belang: “Inschrijvingsstop voor allochtonen in sommige Antwerpse wijken”

(Belga) Vlaams Belang heeft in Antwerpen het startschot gegeven van haar lokale campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De partij wil zich meer dan ooit profileren als de verdediger van de autochtone Vlaming en heeft daarvoor het oude wapenschild van de stad in combinatie met een Vlaamse vlag als campagnelogo gekozen. Dat moet symbool staan voor het tegenoffensief tegen het huidige A-logo van de stad Antwerpen, dat volgens Vlaams Belang het multiculturele Antwerpen propageert en “de Vlaamse wortels van de stad doorknipt”. De partij pleit voorts voor een inschrijvingsstop van allochtonen in wijken waar al meer dan 20 procent van de bevolking van allochtone origine is.

Samen met een zowel federale als lokale immigratiestop en een voorrangsbeleid voor Vlamingen op het vlak van onder meer (sociale) huisvesting moet de inschrijvingsstop volgens Vlaams Belang voorkomen dat Antwerpen in 2018 meer allochtone dan autochtone inwoners telt. “De huidige bevolkingstoename van Antwerpen houdt immers een witte stadsvlucht en import van niet-EU-burgers in”, stelt kopman Filip Dewinter, die zich daarin gesteund voelt door een analyse van de stedelijke bevolkingscijfers. Voor Dewinter is de leuze “’t Stad is van iedereen” van de huidige meerderheid van burgmeester Patrick Janssens (sp.a) bovendien een invitatie voor kansarme vreemdelingen. “De inwoners die er de laatste jaren bijkwamen zijn mensen die de stad geld kosten in plaats van economisch en fiscaal een bijdrage te leveren”, aldus Dewinter, die maatregelen wil om jonge Vlaamse gezinnen in de stad te houden. (MVL)

Partner Content