‘Vier op de tien zorgverleners heeft angst’

Op de palliatieve dienst afdeling in een ziekenhuis in Aarlen op 8 april 2020.

Meer dan de helft van de zorgverleners die deelnamen aan een online enquête van De ZorgSamen, het platform dat zorgkoepel Zorgnet-Icuro lanceerde met een reeks partners, geeft aan zich vermoeid te voelen. Bijna vier op de tien geven aan angst te hebben. Dat blijkt uit de De ZorgSamen-barometer, die Zorgnet-Icuro zaterdag publiceert.

De ZorgSamen werd eind maart gelanceerd. Doel is om iedereen in de zorg mentale ondersteuning te bieden tijdens en na de coronacrisis. In het eerste weekend van april lanceerde het platform de eerste De ZorgSamen-barometer. Bijna drieduizend zorgverleners uit alle beroepsgroepen, sectoren en provincies vulden de online enquête in. Er werd gepeild naar de impact van de crisis de afgelopen week op persoonlijk en professioneel vlak, en naar de sociale steun van zorgverleners.

Uit de resultaten blijkt dat zorgverleners drie tot zeven keer meer negatieve gevoelens rapporteren in vergelijking met normale omstandigheden. Zes op de tien zegt onder druk te staan en meer dan de helft voelt zich vermoeid. In normale omstandigheden is dat telkens niet meer dan een op de vier. Verder geeft een kwart aan flashbacks te hebben, een even groot aantal rapporteert concentratiestoornissen. Bijna vier op de tien heeft angst. In een normale situatie is dat slechts een op de twintig, een stijging met factor zeven.

Ook de professionele impact is niet te onderschatten. Begin april twijfelde een op de vier aan kennis en kunde, bijna een op de zeven dacht er vaak aan te stoppen met het beroep. Ook hier liggen de cijfers fors hoger dan normaal.

Sociale steun vinden zorgverleners dan weer vooral bij hun partner en bij de eigen collega’s. Professionele steun wordt vaak onvoldoende benut. Zo gaf een op de zes aan dat hij nood had aan een gesprek met de psycholoog maar dat niet deed. In de woonzorgcentra was dat zelfs een kwart.

‘Wie vandaag in de zorgsector werkt, geef zich meer dan 100 procent. Met hart en ziel, dag en nacht. Een wit laken en een dagelijks applaus zijn mooie uitingen van maatschappelijke waardering, maar de mentale zorg voor wie zorgt moet verder gaan’, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro in een persbericht.

Het platform wil de komende weken werk maken van het versterken van ondersteunende competenties van directe leidinggevenden. Ook wil het sterk inzetten op het toeleiden naar professionele hulp. Ook op zelfzorg-vaardigheden en ondersteuning door collega’s wordt ingezet.

Partner Content