Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Vervanging F-16’s: ‘N-VA wil een Amerikaans, en niet een Vlaams politiek doel dienen’

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) Voorzitter Vlaams Belang

Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang, is kritisch na de hele hetze rond de vervanging van onze F-16’s: ‘De NAVO is van een verdedigingsinstrument voor onze vrijheid geëvolueerd naar een instrument om Amerikaanse suprematie te ondersteunen. Willen wij daar wel nog langer deel van uitmaken?’

Minister Vandeput (N-VA) probeert ons er al jaren van te overtuigen dat vanaf 2023 onze F-16’s de maximale levensduur bereikt hebben. Dus heeft hij een procedure opgestart om nieuwe vliegtuigen te kopen. Uit gelekte documenten die eerder het licht niet mochten zien, blijkt echter dat onze F-16’s zonder enig probleem nog vele jaren langer in dienst kunnen blijven. Met andere woorden, de keizer had geen kleren aan. En die kleren zouden nochtans 15 miljard euro moeten kosten aan de belastingbetaler.

Vervanging F-16’s: ‘N-VA wil een Amerikaans, en niet een Vlaams politiek doel te dienen’

Een hele batterij excuses halve waardheden, hele leugens en kromme vergelijkingen werd bovengehaald om de beslissing toch door te kunnen drukken. N-VA kamerfractieleider Peter De Roover spande de kroon. Niet het bedrog, maar de klokkenluider moest volgens hem aangepakt worden. Bovendien probeerde hij ons wijs te maken dat de vervanging van de F-16 een beetje is zoals een garagist die beweert dat de carrosserie van je auto nog in orde is, spijts de kilometers op de teller. De wagen rijdt nog prima Peter, maar je probeert je vrouw wijs te maken dat je die moet vervangen door een Porsche full option sportwagen terwijl je je lening van je huis nog niet eens kunt afbetalen.

Wat betekent defensie?

Carl von Clausewitz schreef: ‘Oorlog is niets anders dan een voortzetting van het politiek verkeer met andere middelen.’ Met andere woorden, de instrumenten die onze defensie heeft, vertellen iets over de politieke doelen die nagestreefd worden. Deze doelen moeten logischerwijs verband houden met onze nationale belangen. Maar willen wij ons luchtruim beveiligen en participeren aan acties in het buitenland, dan zijn andere opties veel goedkoper. Een vervanging van de F-16’s door de Zweedse Gripen bijvoorbeeld, of het verlengen van de gebruiksduur van de F-16.

Maar blijkbaar wil de N-VA dat wij vliegtuigen kopen die atoomwapens moeten kunnen vervoeren. Dat terwijl wij niet eens over atoomwapens beschikken. De Amerikaanse F-35 is dus finaal een luchtwapen om de Amerikaanse suprematie in de lucht de komende decennia te garanderen. N-VA wil een Amerikaans, en niet een Vlaams politiek doel dienen.

Koude Oorlog

In begin van de twintigste eeuw bereikte Europa het hoogtepunt van zijn macht. Wat in de rest van de wereld gebeurde, werd beslist in onze hoofdsteden. Twee wereldoorlogen later was Europa een puinhoop. Het was economisch verpulverd en militair weerloos. De twee nieuwe supermachten – de Verenigde Staten en de Sovjetunie – zouden voortaan over onze toekomst beslissen. De Oost- en West-Europese landen werden in militaire bondgenootschappen ingekapseld: de NAVO en het Warschaupact.

De Amerikaanse kernwapens in ons land horen hier per definitie niet langer thuis.

In 1991 werd de Berlijnse Muur van schande afgebroken. De Amerikaanse president George Bush senior, sprak van ‘een nieuwe wereldorde’ waarbij de Verenigde Staten als enig overgebleven supermacht de ganse wereld leidde. De NAVO is van een verdedigingsinstrument voor onze vrijheid geëvolueerd naar een instrument om Amerikaanse suprematie te ondersteunen. Willen wij daar wel nog langer deel van uitmaken, wetende dat een islamistische gek als Erdogan ook tot onze ‘partners’ behoort? Willen wij – nu Turkije zich bijvoorbeeld in het Syrisch kruidvat manifesteert – verplicht worden dat land militaire bijstand te verlenen?

Nieuwe realpolitik

We moeten stoppen met te denken in verouderde termen die stammen uit die Koude Oorlog. Ook de instrumenten van toen zijn niet langer aangepast aan de veranderde wereld. De Amerikaanse kernwapens in ons land horen hier per definitie niet langer thuis. We staan in Europa op een kruispunt. Ofwel zullen we zelf steeds meer moeten betalen voor een Amerikaans militair-industrieel complex dat zich de voorbije decennia voedde met imperialistische oorlogen, ofwel bouwt Europa, en dus ook Vlaanderen, opnieuw zijn eigen positie in de wereld uit. In een wereld waar opnieuw veel verschillende machtsblokken zijn, zoals Rusland, de Verenigde Staten en China, moeten we pragmatisch handelen. Wij zijn met Vlaanderen te klein om echte invloed te kunnen hebben op de grootmachten. Omgekeerd oefenen zij grote invloed op ons uit. Een neutraliteitspositie is de beste garantie om niet in conflicten tussen die grootmachten betrokken te geraken waar wij geen belang bij hebben. De ingestorte Vlaamse export naar Rusland is hier een toonbeeld van.

We moeten in Vlaanderen een fundamenteel debat voeren over ons lidmaatschap van de NAVO. Oostenrijk is bijvoorbeeld ook geen lid van de NAVO en kan op die manier andere diplomatieke kansen benutten. Het zijn dikwijls kleinere spelers die de diplomatieke machine op het internationale toneel vlot krijgen. Vlaanderen heeft alles om zo’n rol te spelen. Daarvoor is precies die neutraliteitspositie nodig en een stevige militaire poot die investeringen vergt. Maar wordt het niet eens eindelijk tijd om het fundamentele debat te voeren? En dat gaat niet over welk vliegtuig we moeten aankopen, maar wel over wat onze nationale belangen zijn, welke middelen we willen besteden en welke instrumenten we daarvoor kiezen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content