Verlenging Doel 4 en Tihange 3: regering heeft princiepsakkoord met Engie op zak

Tinne Van der Straeten (Groen) en Alexander De Croo (Open VLD) op 18 mei 2022. © Belga

Er is een princiepsakkoord bereikt tussen de regering en Engie over een verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Bedoeling is beide reactoren in november 2026 op te starten. Dat hebben premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten vrijdag bekendgemaakt.

‘Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten’, aldus de regering.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

De Belgische staat wordt geen exploitant van de centrales. Wel zullen risico’s en winsten worden gedeeld via een nieuw op te richten vennootschap.

De extra kost die de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 zal meebrengen voor de nucleaire afvalfactuur, zal mee worden betaald door de Belgische overheid. Dat heeft premier Alexander De Croo vrijdag laten blijken.

‘Het beheer van het afval is voor rekening van de exploitant. De kosten voor het beheer van het afval en de splijtstof zullen worden vastgelegd’, aldus minister Van der Straeten daarover. ‘Dat zorgt voor zekerheid voor de Belgische staat’.

Toch lijkt ook de overheid een deel te moeten betalen. Dat liet premier De Croo uitschijnen bij een vraag over afvalberging. ‘Voor de vijf reactoren die niet worden verlengd, is het duidelijk. Dat is voor rekening van de exploitant. Voor de twee reactoren die wel worden verlengd, zal enkel voor het deel dat betrekking heeft op de toekomst ieder zijn deel moeten doen’, klonk het op de persconferentie. Dat zal in een 50/50-verhouding gebeuren, bevestigde het kabinet van de premier vrijdag.

Een verlenging van de kerncentrales voor tien jaar zorgt immers voor extra kernafval en bijgevolg extra kosten voor het tijdelijk stockeren van de splijtstof, de verwerking en de definitieve opslag.

De kosten voor de ontmanteling zelf van alle kerncentrales en berging en verwerking van het afval van niet verlengde centrales zijn voor rekening van uitbater Engie.

Er gaan nu werkgroepen met experts aan de slag. Bedoeling is tegen eind van het jaar een definitief akkoord uit te werken en voor te leggen aan de Europese Commissie.

Normaal zouden Doel 4 en Tihange 3 – de twee jongste kerncentrales – in de zomer van 2025 definitief de deuren sluiten. Maar in maart besliste de regering om met uitbater Engie onderhandelingen over een verlenging met tien jaar op te starten, om de energiebevoorrading van ons land te verzekeren.

Engie spreekt over ‘niet-bindende intentieverklaring’

In een persbericht bevestigt uitbater Engie dat het een ‘niet-bindende intentieverklaring’ heeft ondertekend met de Belgische staat ‘om de haalbaarheid en de voorwaarden van een verlenging van de twee meest recente kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, te evalueren’.

Beide partijen zullen nu onderhandelen over een principeakkoord ‘dat de belangrijkste voorwaarden van deze verlenging vastlegt en over een gemeenschappelijke ontwikkelingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van de kosten van deze verlenging’, klinkt het.

Bedoeling is om uiteindelijk tegen 31 december 2022 een bindende overeenkomst te hebben. 

Engie en de regering hebben een kader voor onderhandelingen vastgelegd, aldus het bedrijf. Met daarin enkele voorwaarden om een heropstart in november 2026 mogelijk te maken. Zo is er sprake van de creatie van een nieuwe entiteit voor de twee kerncentrales, met een 50/50-aaandeelhouderschap van de Belgische staat en Electrabel. Er is ook sprake van een plafonnering van de passiva en toekomstige kosten ‘verbonden aan het beheer van het nucleair afval en de verbruikte splijtstof in de vorm van een vast bedrag, dat ook een premie omvat om toekomstige onzekerheden te dekken en dat zal worden vastgesteld na onderzoek door de bevoegde overheden.’

Partner Content