Opinie

Willem-Fredrik Schiltz en Luk Van Biesen

Veranker het recht op internet in de Grondwet

Willem-Fredrik Schiltz en Luk Van Biesen Willem-Frederik Schiltz en Luk Van Biesen zijn federale Kamerleden voor Open VLD.

Open VLD-Kamerleden Willem-Frederik Schiltz en Luc Van Biesen willen het recht op toegang tot het internet verankeren in de Grondwet.

Mark Zuckerberg, hoofd van de sociaalnetwerksite Facebook, maakte onlangs bekend dat hij samen met bedrijven als Nokia, Samsung en Ericsson, de organisatie Internet.org heeft opgericht. Deze organisatie heeft als doel 5 miljard mensen zonder internetverbinding online te brengen. Dit tracht men te realiseren door meer goedkopere smartphones te ontwikkelen, het netwerk uit te breiden en het dataverkeer efficiënter te maken.

Wij juichen het initiatief toe maar stellen dat er ook politieke actie nodig is om deze doelstelling te realiseren, ook in België. Daarom hebben we in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend dat de toegang tot internet moet garanderen als grondrecht in de grondwet.

Wereldwijd vinden vier op de vijf mensen dat het internet een fundamenteel recht is, net zoals vrijheid van meningsuiting of zuiver drinkwater, aldus een recente wereldwijde peiling. De meest diverse basisrechten staan uitgebreid omschreven in de grondwet en ze zijn ook expliciet grondwettelijk beschermd. Vreemd genoeg is dit met internet nog steeds niet het geval. Daarom hebben wij een concreet voorstel uitgewerkt waarin wij de toegang tot het internet grondwettelijk willen verankeren.

De hedendaagse maatschappij is geëvolueerd naar een informatiemaatschappij wat zal leiden tot de opkomst van een “digitale” rechtsstaat. Hierdoor ontstaat een nieuwe familie van burgerrechten: de informatierechten. We willen daarom streven naar een open informatiemaatschappij, wat maakt dat de toegang tot het internet en de informatie die erop staat essentieel is. De participatieve, open en mondiale aard van het internet maakt dat het gebruik ervan beschouwd kan worden als een van wijzen waarop een burger gebruik kan maken van het recht om informatie in te winnen en om zijn of haar mening te verkondigen.

Ook de Belgische overheid beschouwt het internet meer en meer als het contactpunt bij uitstek voor overleg met de burger. Zo heeft men de elektronische identiteitskaart, eID die meer en meer het kruispunt wordt van diverse wegen naar de overheid zoals Tax-on-web, de gegevens van de SIS-kaart die binnenkort op de eID zullen staan, het Belgisch Staatsblad dat op enkele papieren exemplaren na nog enkel via het internet is te raadplegen. Kortom, wil een burger volwaardig meedraaien in onze democratie, dan kan hij of zij dit bijna niet meer zonder gebruik te maken van het internet.

Ons voorstel ligt eveneens in lijn van het boek “De geëngageerde burger” van voorzitter Gwendolyn Rutten. Daarin omschrijft ze het internet als de drijvende kracht achter digitalisering en de moderne samenleving. Internet empowert de burger, dus moet elke burger er toegang toe hebben.

Willem-Frederik Schiltz en Luk Van Biesen


Partner Content