VDAB: in bijna 90 procent van vacatures is kennis van Nederlands een vereiste

Coronavirus - Recordaantal online opleidingen bij VDAB © belga

In bijna negen op de tien vacatures bij de VDAB wordt een taalvereiste Nederlands gesteld, waarbij de overgrote meerderheid een goede (38 procent) tot zeer goede (58 procent) kennis vooropstelt.

Dat zegt de VDAB in haar nieuwe ‘Ontcijfert’-publicatie. Weinig vacatures vragen een andere talenkennis dan Nederlands, Frans en/of Engels.

Het aandeel vacatures met vraag naar kennis van het Frans (21 procent) en van het Engels (18 procent) ligt een pak lager dan die met Nederlands als taalvereiste, al verschilt die vraag volgens VDAB wel sterk van regio tot regio en is ze ook studieniveau- en beroepsgebonden. Zo wordt kennis van het Frans en van het Engels doorgaans vaker gevraagd bij hoger geschoolde functies.

‘Realistische vraag’

97 procent van de niet-werkende werkzoekenden bij VDAB geeft aan kennis te hebben van het Nederlands. 12 procent onder hen noemt die kennis ‘beperkt’. 67 procent van de werkzoekenden heeft kennis van het Engels, 58 procent van het Frans. De kennis van andere talen dan het Nederlands, Frans en Engels blijkt beperkt.

VDAB zegt in te spelen op de cijfers door (mee) acties te organiseren die gericht zijn op het versterken van de geïntegreerde NT2-trajecten Nederlands voor anderstaligen en van het aanbod online taalopleidingen. ‘Gezien de verwachte talenkennis niet altijd in verhouding staat tot de talige competenties nodig voor de job, wil VDAB daarnaast ook sensibiliseren naar een realistische vraag, onder andere wat betreft de kennis van het Nederlands’. De cijfers van VDAB dateren van voor het uitbreken van de coronacrisis, maar VDAB vermoedt dat het belang van het Nederlands als werktaal sindsdien niet afnam.

Partner Content