Vandenbroucke (SP.A) wil preventieve witwaswet uitbreiden naar profvoetbal

Sp.a-kamerlid Joris Vandenbroucke heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend, dat in de lijn ligt met wat het expertenpanel van de Pro League, met onder meer Johan Vande Lanotte en Michel Maus, eind vorig jaar voorstelde.

Door de uitbreiding van het toepassingsgebied van de preventieve witwaswet worden de profclubs, aangesloten bij de Pro League, net zoals financiële instellingen, diamantairs, vastgoedmakelaars en fiscale adviseurs verplicht om de mensen waarmee ze zakenrelaties aangaan te identificeren. Ze moeten ook de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) melden wanneer ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat geldmiddelen en (pogingen tot) verrichtingen verband houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Wanneer een club de bepalingen van de preventieve witwaswet niet hebben nageleefd, riskeert die haar vergunning te verliezen of een tijdelijk verbod voor de betrokken verantwoordelijken om een managementfunctie binnen de club uit te oefenen.

‘Operatie Propere Handen is inmiddels twee jaar oud en heeft aangetoond dat in het profvoetbal grijze financiële circuits en discutabele constructies bestaan, al dan niet met allerlei tussenpersonen, waarin heel veel geld omgaat. Van de belofte om meer transparantie te brengen in de financiële stromen rond de miljoenenbusiness die het voetbal is, is nog niet veel in huis gekomen’, motiveert Vandenbroucke zijn initiatief.

Hij benadrukt dat zijn voorstel losstaat van het SP.A-voorstel om de voordelen voor het topvoetbal af te schaffen. ‘SP.A blijft voorstander van de afschaffing van de 140 miljoen euro aan (para)fiscale voordelen waarvan het topvoetbal geniet. Het is immers totaal onrechtvaardig dat op de miljoenenlonen van topvoetballers minder belastingen en sociale bijdragen moeten betaald worden dan op het loon van gewone mensen die tien keer minder verdienen’, aldus Vandenbroucke, die de uitbreiding van de preventieve witwaswet al veel eerder had moeten gebeurd zijn. ‘Het is toch maar normaal dat een sector, waarin na een gerechtelijk onderzoek onaanvaardbare financiële constructies en ondoorzichtige financiële stromen aan het licht zijn gekomen, moet beantwoorden aan de strengste normen inzake financiële transparantie en voorkomen van witwaspraktijken’.

Voor hem kan er echter geen sprake van zijn om deze maatregel als pasmunt te gebruiken om de exuberante fiscale voordelen van het topvoetbal te behouden.

Partner Content