Vande Lanotte wil duurste gascontracten begrenzen

Ook na 1 januari worden de duurste gascontracten begrensd in prijs. Dat is het voorstel dat vice-premier Johan Vande Lanotte in het kernkabinet zal doen om te vermijden dat de energieprijzen de pan uit swingen na de periode van bevriezing.

Johan Vande Lanotte: ‘We kunnen toch niet de lonen van de mensen bevriezen en tegelijkertijd de prijzen van gas en elektriciteit laten stijgen.’

Minister van Economie Johan Vande Lanotte zal het kernkabinet voorstellen om de gasprijzen na afloop van de prijsbevriezing verder onder controle te blijven houden. Hij wil geen nieuwe blokkering invoeren, maar wel een maatregel nemen waardoor de duurste contracten bepaalde grenzen niet kunnen overschrijden.

Terwijl hij tijdens de plenaire vergadering niet aan de tand werd gevoeld over de energieprijzen, kreeg Vande Lanotte in de wandelgangen van de Kamer voor de camera van Villa Politica daarover vragen voorgeschoteld. De SP.A-vicepremier zei niet per se gekant te zijn tegen een overgangsperiode voor het loskoppelen van de gas- en olieprijzen, “op voorwaarde dat er iets gebeurt aan de prijzen zelf”.

Volgens Vande Lanotte zijn het vooral de gasprijzen die in het oog moeten worden gehouden. De prijs van elektriciteit zou een dalende trend vertonen van jaar op jaar ongeveer 5 procent. Zijn voorstel voor het kernkabinet houdt dan ook in dat de duurste gascontracten bepaalde grenzen niet zouden kunnen overschrijden.

‘Prijzen zullen niet exploderen’

De leveranciers van gas en elektriciteit zullen de 200 miljoen euro die de consumenten hebben uitgespaard door de bevriezing van de energieprijzen niet kunnen recupereren na 31 december, wanneer de prijsblokkering afloopt. Dat hebben premier Elio Di Rupo en staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet verklaard in de Kamer.

Er treedt een mechanisme in werking dat die recuperatie verbiedt.

Vanaf 1 januari verstrijkt de blokkering van de energieprijzen die de regering in april invoerde. De regering moet nog beslissen wat er nadien moet gebeuren.

Overgangsperiode

Binnen de regering is er discussie over de loskoppeling van de gasprijzen met de olieprijzen. ‘Er is daarover geen akkoord,’ zei Wathelet. ‘Er komt een overgangsperiode zoals die voorzien is door Europa.’

Wathelet en minister van Economie Johan Vande Lanotte zitten daarover niet op dezelfde golflengte, met name over de duur van een eventuele overgangsperiode. Vicepremier Johan Vande Lanotte ergert zich aan het feit dat de regering de lonen van de mensen bevriest en tegelijkertijd de prijzen van gas en elektriciteit laat stijgen.

Niet afwachten

Vande Lanotte is overigens niet van plan om te wachten tot de prijzen weer omhoog gaan. ‘Het ligt binnen mijn bevoegdheden om initiatieven te nemen om de prijzen te controleren. Ik heb daarover advies gevraagd aan de CREG. Ik zal morgen een eerste voorstel doen op het kernkabinet.’

Vande Lanotte ergert zich aan de afwachtende houding van de regering. ‘Het gaat er bij mij niet in dat we de lonen van de mensen voor twee jaar bevriezen en tegelijkertijd de prijzen voor elektriciteit en gas maar laten stijgen. Ik ga daar niet aan meedoen.’In de kamer waren de energieprijzen onderwerp van een stevig debat.

Karin Temmerman (SP.A) stelde dat maximumprijzen heel wat gezinnen zouden geruststellen, terwijl Leen Dierick (CD&V) zich daartegen verzette. Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) pleitte voor “meer vrije markt en meer liberalisme”.

Ook vielen pleidooien te horen om de bevriezing zo snel mogelijk stop te zetten. David Clarinval (MR) brak daarvoor een lans, althans voor de leveranciers die al in overeenstemming zijn met de voorwaarden die de federale regulator CREG naar voren schuift. De Franstalige liberaal is voorstander van een “fiscale stop op energie” en wil dat de eventuele meeropbrengst uit btw door een stijging van de energieprijzen, terugstroomt naar de gezinnen en bedrijven.

N-VA: ‘Regering doet niets fundamenteels’

Bij de oppositie hekelde Bert Wollants (N-VA) dat de regering niets fundamenteels doet, maar enkel maatregelen voor de perceptie doorvoert. Staatssecretaris Wathelet ontkende dat en voerde een aantal voorbeelden aan. Hij wierp Wollants meteen voor de voeten dat hij indertijd geen voorstander was van de prijsbevriezing, die de consumenten 200 miljoen euro heeft bespaard. Zowel premier Di Rupo als Wathelet benadrukten dat de leveranciers die besparing niet op de factuur zullen kunnen doorrekenen, na de stopzetting van de bevriezing.

Wathelet merkte wel op dat een stijging of daling van de prijzen op de internationale gasmarkt tot een hogere of lagere factuur voor de consument leiden. Dat hijzelf en Vande Lanotte het eens raken in het dossier, heeft geen invloed op de internationale markt voor gas en elektriciteit, benadrukte Wathelet. “Wie vandaag voorspellingen doet over de evolutie van de prijzen, is een charlatan”, klonk het voorts. (Belga/EE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content