Herwig Reynaert

‘Van vervuiling tot vergrijzing, hier gaan de verkiezingen over’

Herwig Reynaert Professor lokale politiek aan de UGent

Herwig Reynaert, professor lokale politiek, staat stil bij een aantal fundamentele V’s van de lokale verkiezingen, ‘een aantal inhoudelijke thema’s waarop politieke partijen de komende tijd (verder) zullen moeten inzetten’.

Over veertien dagen hebben we onze ‘plicht’ – hopelijk beschouwen we het vooral als een voorrecht – bij de lokale verkiezingen van veertien oktober al volbracht. Sommige politici zullen victorie kraaien, anderen zullen zich in het verliezende kamp bevinden.

Politici moeten straks verantwoording afleggen terwijl de kiezers hun democratische verantwoordelijkheid moeten nemen. Zowel politici als kiezers mogen hier niet lichtzinnig mee omspringen. Iedere stem telt, zowel voor de politici als voor de kiezers. Laat ons niet vergeten dat democratie een luxeproduct is. Democratie is broos. Laat ons er zorgzaam mee omgaan.

Van vervuiling tot vergrijzing, hier gaan de verkiezingen over.

Ondanks het feit dat politiek een georganiseerd inhoudelijk meningsverschil is, is het toch de bedoeling dat we finaal als maatschappij vooruitkomen. In de verkiezingscampagne zetten politici en politieke partijen bij uitstek de verschillen in de verf terwijl er toch ook heel wat gelijkenissen terug te vinden zijn. Die raakpunten zullen trouwens de coalitievorming ook (iets) gemakkelijker laten verlopen. Als de partijpolitieke versnippering nog zou toenemen, wordt het vormen van coalities enkel complexer.

Straks zullen we met zijn allen ongetwijfeld, en zeker in de context van de verpersoonlijking van de campagne, vooral via voorkeurstemmen onze stem uitbrengen. De lijststem zal wellicht slechts in beperkte mate door de kiezer gebruikt worden. Vermoedelijk wel iets meer bij de provincieraadsverkiezingen. De kandidaten bij de provincieraadsverkiezingen staan nu eenmaal (wat) verder van de bevolking dan de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks het feit dat we bij het kiezen opteren voor personen staan de kandidaten, gelukkig maar, ook voor inhoud.

Aangezien verandering vaak lokaal begint, blijf ik stilstaan bij een aantal inhoudelijke thema’s waarop politieke partijen de komende tijd (verder) zullen moeten inzetten. Ik ga niet in op (kinder)armoede, armoedebestrijding, kinderopvang, sport, cultuur… Ik blijf enkel stilstaan bij een aantal fundamentele V’s van de lokale verkiezingen.

Verkleuring van onze maatschappij. De diversiteit is in onze maatschappij volgens sommigen weliswaar een vloek, voor heel veel anderen een zegen. Laat vooral het vijandbeeld achterwege. Laat de verruwing en verharding van het politieke jargon varen. Onbekend is vaak onbemind. Kenmerk de volgende legislatuur door talloze ontmoetingen van mensen die nu voor elkaar nog ‘vreemdelingen’ zijn. Het zal de multiculturele samenleving enkel ten goede komen.

Vergrijzing, verzilvering en voor sommigen verkaling. Door allerhande positieve ontwikkelingen op talloze vlakken worden we met zijn allen ouder. Dit biedt perspectieven maar ook uitdagingen. Eén van de uitdagingen wordt ongetwijfeld de vereenzaming in onze maatschappij. Laat ons met zijn allen hieraan werken. Aan de politici: word nog meer dan vroeger een spreekbuis en aanspreekpunt voor de eenzamen. Zoek hen op. Bezoek hen. Een idee voor huisbezoeken tijdens de legislatuur?

Vergroening. In bepaalde gemeenten en steden zien we een forse toename van het aantal jongeren. Zorg ervoor dat zij alle kansen krijgen om een fantastische toekomst tegemoet te gaan.

(Verkeers)veiligheid. Zoek verder naar oplossingen voor de objectieve onveiligheid en het subjectief onveiligheidsgevoel. Ook de verkeersveiligheid blijft een, vaak soms veel te letterlijk, levensbelangrijk onderwerp. Zorg ervoor dat ouders hun kinderen opnieuw te voet of met de fiets op pad durven te sturen.

Dat sommige zaken anders moeten, lijdt geen twijfel. Dit kan ook.

Verstedelijking. Zorg ervoor dat onze steden in Vlaanderen attractiepolen zijn en blijven. Geef bijvoorbeeld de vervuiling minder en minder kansen. Zorg ervoor dat we ons op een efficiënte manier van punt A naar B kunnen verplaatsen.

Vertrouwen. Straal vertrouwen uit. Stop met het politiek gehakketak. Kiezers hebben hieraan geen boodschap. Het vertrouwen zal je van de kiezers blijven krijgen op basis van gedrag, niet op grond van woorden. Probeer mensen te verbinden. Kiezers hebben nog steeds veel vertrouwen in het lokaal bestuur. Ze zijn er ook vaak tevreden over. Probeer nog beter te doen. Sterke lokale besturen zijn immers de hoeksteen van een democratische samenleving die Vlaanderen ook in de toekomst moet zijn en blijven.

Dat sommige zaken anders moeten, lijdt geen twijfel. Dit kan ook. Alle politieke partijen, alle politici moeten voor de weg vooruit kiezen en het ook gewoon doen. Iedereen moet hiervoor zorgen. Pas dan zullen we ons met zijn allen thuis voelen.

Partner Content