Van Quickenborne: ‘Goedkeuring lijst met zware beroepen is voorbarig’

© belga

Een goedkeuring van de lijst met zware beroepen is voorbarig, zegt Van Quickenborne. ‘Lijsten met zware functies in de publieke én private sector moeten samen worden vastgelegd.’

Open VLD-Kamerlid en voormalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne ontkent dat er een akkoord is over de lijst met zware beroepen voor het overheidspersoneel. Hij wijst er ook op dat binnen de regering afgesproken is dat lijsten met zware functies in de publieke én private sector samen moeten worden vastgelegd, zegt hij in een reactie op berichten dat de christelijke en liberale overheidsvakbonden met minister Daniel Bacquelaine een akkoord over de lijst hebben bereikt.

‘We mogen de kar niet voor het paard spannen. Er is afgesproken dat men eerst het wetsontwerp bespreekt en goedkeurt, pas daarna spreken we over lijsten. Op het comité A is trouwens geen woord gezegd over een lijst. Dit morgen zomaar goedkeuren is voorbarig’, stelt Van Quickenborne in een reactie aan Belga. ‘Er is een duidelijke afspraak in de regering dat de lijsten met zware functies in de publieke én private sector samen moeten worden vastgelegd. Wij willen immers dat mensen met echt zware taken wat vroeger kunnen stoppen, maar zonder de ongelijkheid die er nu is tussen ambtenaren en werknemers’, vervolgt hij.

Voor het Open VLD-Kamerlid moeten verpleegsters gelijk behandeld worden, of ze nu in een publiek dan wel privaat ziekenhuis werken. Tenslotte wijst hij erop dat er moet gewaakt worden dat het om een beperkte lijst gaat: ‘De algemene hervorming van langer werken mag niet uitgehold worden’, aldus nog Vincent Van Quickenborne.

N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren treedt zijn collega bij. Spooren vindt het akkoord een goede zaak en prijst de houding van de vakbonden. De N-VA’er zegt dat hij de lijst van zware beroepen, waarover gesproken wordt, niet gezien heeft. De minister van Pensioenen heeft volgens hem het recht om voorakkoorden te sluiten. Maar binnen de regering is afgesproken dat de lijst moet voldoen aan drie voorwaarden: de lijst mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies, en moet binnen de budgettaire enveloppe passen die de regering heeft vastgelegd. ‘Als aan die voorwaarden niet voldaan is, is er geen akkoord’, besluit Jan Spooren. ‘De N-VA is voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft’, aldus Spooren, die net als Van Quickenborne benadrukt dat dezelfde regeling ook moet gelden voor de privésector. Ook daar moet dit betaalbaar zijn, voegt het N-VA-Kamerlid er nog aan toe.

Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft naar eigen zeggen geen informatie over de lijst van zware beroepen met betrekking tot het onderwijs: ‘Ik kijk uit naar de uitleg deze namiddag over wie op de lijst staat’, aldus de minister.

CD&V-fractieleider in de Kamer, Servais Verherstraeten vond het ‘schitterend nieuws’ dat twee vakbonden een akkoord met de pensioenminister hebben en dat de derde gematigd positief reageert. Hij vond het belangrijk dat er geen afbreuk gedaan wordt aan verworven rechten, er goede overgangsmaatregelen zijn en een ruim pakket van werknemers in aanmerking komen voor een zwaar beroep. Verherstraeten had lof voor de vakbonden die hun nek hebben uitgesproken.

SP.A-kamerlid Peter Vanvelthoven vond het ook ‘zeer goed’ dat er een akkoord is maar hij merkte op dat de lijst van zware beroepen niet beschikbaar is en dat N-VA en Open VLD voorbehoud maken over de lijst.

Leger

Ook de legervakbonden wachten nu op de lijst. Zij hebben de tekst met het akkoord nog niet ontvangen. Vrijdagochtend staat een overleg met het kabinet van minister Bacquelaine gepland.’We wachten nog op de teksten. We hebben nog geen lijst met zware beroepen ontvangen. We gaan ervan uit dat militairen daarop staan, maar dat weten we dus nog niet’, zegt Hans Le Jeune van ACOD Defensie.

Partner Content