Unicef: in Brussel leeft één kind op drie in relatieve armoede

Jonge voetballers in het Brussels gewest © BELGAIMAGE

In Brussel leeft één kind op de drie in relatieve inkomensarmoede. In de geïndustrialiseerde landen in het algemeen is dat het geval voor één kind op de vijf.

Dat blijkt uit het rapport Bouwen aan de toekomst: Kinderen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in rijke landen van VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef.

Het zogeheten Report Card 14-rapport is het eerste rapport dat 41 geïndustrialiseerde landen rangschikt op het welzijn van kinderen naar aanleiding van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het klasseert landen op basis van gemaakte vorderingen en beschrijft de uitdagingen waarmee de landen geconfronteerd worden bij het nakomen van hun universele verplichting tegenover kinderen.

België staat 26ste in de ranking en scoort daarmee zwak. Geen enkel land doet het trouwens goed op alle fronten tegelijk. Het nationale gemiddelde in Belgie is gelijk aan 18,8 procent kinderen die leven in relatieve inkomensarmoede en 21 procent kinderen die leven in multidimensionale armoede. De relatieve inkomenskloof zou 44 procent groter geweest zijn zonder de sociale uitkeringen in het land. Dit plaatst België op de 14de plaats onder de doelstelling ‘armoede beëindigen’.

In Brussel is de situatie erger dan het landelijk gemiddelde. Daar leeft één kind op drie in relatieve armoede, wat betekent dat het opgroeit in een familie die minder dan 60 procent van het gemiddelde inkomen ter beschikking heeft.

‘Onderwijs vergroot ongelijkheid’

Het onderwijs in België krijgt een veeg uit de pan. “Onderwijs kwetst en sluit kinderen uit vanaf een zeer jonge leeftijd en vergroot de ongelijkheden in de plaats van deze te verminderen. De sociaal-economische achtergrond van kinderen is veel te bepalend. Het aantal jongeren die de school verlaten zonder opleiding noch werk is verontrustend en onaanvaardbaar voor een rijk land dat de financiële middelen en de kennis heeft om deze situatie te keren”, zegt Olivier Marquet, directeur van Unicef België.

Partner Content