Umicore: risicowaarden op 2 van 42 locaties overschreden

Umicore in Hoboken, op archiefbeeld uit oktober 2013

Een onderzoek van afvalstoffenmaatschappij OVAM op basis van bodemanalyses en plaatsbezoeken wijst uit dat in de omgeving van de Umicore-site in Hoboken de risicogrenswaarde voor lood op 2 van 42 onderzochte locaties wordt overschreden: aan scoutslokalen en aan Fort 8.

Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Het onderzoek richtte zich op 13 scholen, 17 kinderopvangen, 8 speeltuintjes en 4 andere locaties in een straal van een kilometer rond Umicore waar kinderen bijvoorbeeld hun hobby uitoefenen. Het kwam er in de nasleep van de stijging van de lood-in-bloedwaarden bij kinderen – voor het eerst in jaren – in de wijken Moretusburg en Hertogvelden in 2020.

Er werden extra voorzorgsmaatregelen en onderzoeken aangekondigd, Umicore ging in gesprek met directe omwonenden om hun woning over te kopen om een bufferzone aan te leggen en het provinciebestuur verstrengde onlangs nog de voorwaarden in de milieuvergunning van het bedrijf.

‘Het is enigszins geruststellend dat 40 van de 42 locaties op basis van dit rapport geen overschrijdingen vertonen’, stelt Demir. ‘Verder onderzoek moet die conclusie bevestigen. De twee locaties die problematischer lijken, werden intussen al besproken met de directe betrokkenen.’

Grondverzet

De twee problematische locaties zijn een terrein met scoutslokalen en Fort 8. Bij de scoutslokalen is het volgens het kabinet van Demir wel weinig waarschijnlijk dat de aangetroffen arseenverontreiniging rechtstreeks toe te schrijven is aan de uitstoot van Umicore. De oorzaak zou veeleer grondverzet zijn tijdens de bouwwerken van de lokalen.

De stad werd over de verontreiniging geïnformeerd en kreeg de vraag om samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid te bekijken of bijkomende voorzorgsmaatregelen voor de twee locaties nodig zijn. Tegen half augustus zou het onderzoek definitief afgerond worden. Er volgt dan nog een breder informatiemoment voor de buurt.

Partner Content