Uitsluiting sans-papiers uit volwassenenonderwijs aangevochten voor Grondwettelijk Hof

(Belga) De Liga voor Mensenrechten, de vzw Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediendencentrale (LBC-NVK) en Samenlevingsopbouw Brussel trekken naar het Grondwettelijk Hof. Ze vechten de maatregel aan uit het nieuwe onderwijsdecreet die mensen zonder papieren uitsluit van volwassenenonderwijs. Volgens de organisaties is de toegang tot onderwijs een onmiskenbaar grondrecht. Ze willen dat de maatregel vernietigd wordt.

Het Onderwijsdecreet XXI werd in juni goedgekeurd door het Vlaams parlement en kwam er op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). Het decreet stelt een wettig verblijf als nieuwe inschrijvingsvoorwaarde voor een opleiding in het volwassenenonderwijs. Een schending van de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordelen de organisaties die tegen eind dit jaar verzoekschriften tegen de maatregel zullen indienen. De verenigingen voelen zich gesterkt door een recent arrest van het Mensenrechtenhof in Straatsburg. Dat veroordeelde in juni Bulgarije omdat het land aan leerlingen die onwettig op het grondgebied verbleven, een hoger inschrijvingsgeld vroeg voor het secundair onderwijs. Het Mensenrechtenhof oordeelde dat het recht op onderwijs zo fundamenteel is voor de democratie, dat het niet zomaar afhankelijk kan worden gesteld van iemands verblijfsstatus. Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van LBC-NVK, wees er donderdag op dat onderwijs niet puur een middel is om op de arbeidsmarkt te geraken. Hij onderstreepte de meerwaarde voor het individu én de samenleving. “Het gaat hier ook niet alleen om het aanleren van het Nederlands als tweede taal”, zei Ludwig Willaert van het Centrum Basiseducatie Brusselleer. “Het gaat vooral ook om basiscompetenties die je overal ter wereld kunt gebruiken.” (KAV)

Partner Content