Uitbreiding Brussels Airport: ‘Kan niet dat alles richting Vlaanderen wordt verschoven’, zegt Schauvliege

Minister Joke Schauvliege © Belga

‘Er moet een evenwichtige spreiding zijn, het kan niet zijn dat alles richting Vlaanderen wordt verschoven.’ Dat is het standpunt van de Vlaamse Regering over de uitbreidingsplannen van de luchthaven in Zaventem, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Schauvliege antwoordde dat op een parlementaire vraag van Bart Nevens (N-VA) over de plannen van de luchthaven.

Tegen 2040 wil Brussels Airport het aantal passagiers optrekken van 23 miljoen naar 40 miljoen. Mogelijk wordt daarvoor startbaan 25L verlengd met 900 meter, krijgt ze er een taxibaan bij en wordt ze omringd door een geluidsmuur van 4 kilometer lang en 18 meter hoog. Dat zien onder meer de gemeenten Steenokkerzeel en Erps-Kwerps hoegenaamd niet zitten.

‘Er is nog geen aanvraag tot vergunning en er werd nog geen concreet plan voorgelegd aan Vlaanderen, laat staan besproken met Vlaanderen’, zei Schauvliege. ‘De plannen, als die er zouden zijn, moeten uiteraard passen binnen het huidige planologische kader. Als dat niet zo is, kan er ook geen sprake zijn van een vergunning, tenzij er een nieuw planningsinitiatief zou worden genomen.’

In dat geval moet er ook een nieuwe milieueffectrapport (MER) worden gemaakt en moeten alle alternatieven worden bekeken. ‘Bij die MER wordt natuurlijk ook de leefkwaliteit en de volksgezondheid van de omwonenden meegenomen als een van de belangrijke randvoorwaarden op basis waarvan eventueel, als dit zo zou zijn, zou moeten worden beslist’, aldus de minister. ‘Voor mij is het cruciaal dat ik zal waken over de leefkwaliteit, de leefomgeving, het leefmilieu, het fijn stof, de CO2, de geluidshinder, de ruimtelijke inplanting en alles wat erbij komt kijken.’

Bezorgdheid

‘Het stelt mij gerust dat u zegt dat een aantal processen moeten worden bewaakt en dat u dat als minister van Omgeving zult doen’, vond Bart Nevens. ‘Ik hoor vanuit de omwonenden en de lokale besturen dat er weinig vertrouwen is in de processen rond leefmilieu.’

Die bezorgdheid strekt zich uit over quasi alle partijen. ‘Collega Nevens, ik ben heel opgetogen dat u ook zo bekommerd bent om de levenskwaliteit van de omwonenden van de luchthaven’, zei Karin Brouwers (CD&V).

‘Ook voor mijn fractie is het zeer belangrijk dat er een open en eerlijke dialoog plaatsvindt tussen de omwonenden en de verantwoordelijken van Brussels Airport Company’, aldus Gwenny De Vroe (Open VLD).

An Moerenhout (Groen) wees er wel op dat N-VA-fractieleider Matthias Diependaele en Mobiliteitsminister Ben Weyts een ander geluid laten horen over de uitbreiding. ‘Die laatste sprak zich vorige week nog uit voor die uitbreiding, hoewel hij zelf ook geen plan heeft gezien.’

Diependaele benadrukt dat er ook voor hem hoe dan ook een lokaal draagvlak moet zijn. ‘En een eerlijke spreiding van de lasten en de lusten, met een vliegwet, is de basis van alles. Zelfs bij een status quo is dat hoe dan ook nodig’, aldus de N-VA’er.

Partner Content