UGent-rector over grensoverschrijdend gedrag: ‘Ook in onze mand zitten rotte appels’

Rik Van de Walle

UGent-rector Rik Van de Walle verontschuldigt zich vrijdag uitdrukkelijk na een reeks gevallen van grensoverschrijdend gedrag die de voorbije weken in de media zijn verschenen. ‘Ja, ook in onze mand zitten rotte appels’, zegt hij.

Zonder op concrete zaken in te gaan, erkent de rector dat een reeks gevallen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan de universiteit niet juist zijn aangepakt. ‘Laten we erkennen dat het niet genoeg is geweest’, zegt Van de Walle over het tuchtbeleid dat wantoestanden moest voorkomen. Hij erkent ook schuld. ‘Laat mij, hier en nu, erkennen dat we op die vlakken soms gefaald hebben. Laat mij, hier en nu, verontschuldigingen aanbieden aan allen die we op die manier tekort hebben gedaan. Ondubbelzinnig.’

De UGent werd de voorbije weken geconfronteerd met een reeks bezwaarlijke getuigenissen. Zo was er een studente die benaderd werd door een doctoraatsstudent over het uitwisselen van examenvragen. Maar ook over professoren die hun macht misbruikten en andere wantoestanden, die onder meer ook in een Pano-reportage eerder deze week werden gedocumenteerd.

Extern controle-orgaan

De universiteit beloofde eerder om vertrouwenspunten te stroomlijnen en tuchtprocedures te versnellen. De aanstelling van een dossierverantwoordelijke moet verhinderen dat studenten of academisch personeel van het kastje naar de muur worden gestuurd wanneer ze een klacht indienen.

‘Alles welbeschouwd hebben we de voorbije jaren slechts maatregelen genomen binnen bestaande kaders. Kaders die we nauwelijks of niet in vraag stelden. Dat ligt niet aan de rotte appels. Het ligt aan ons, en zeer zeker ook aan mij’, zegt Van de Walle nog. De rector vraagt vrijdag de oprichting van een extern controle-orgaan om in de toekomst bij universitair personeel en studenten verantwoording af te dwingen.

Partner Content