U wilt uw kinderen kunnen onterven

© istock

Moet het mogelijk zijn om kinderen volledig te onterven? De vraag zorgt voor verdeeldheid. Bijna 48 procent vindt van wel, terwijl 52 procent daarvan de noodzaak niet inziet.

Er gaapt vooral een generatiekloof tussen beide kampen. Bij de -35-jarigen is 61 procent voorstander van de mogelijkheid om kinderen te onterven. Bij de 65-plussers is dat 46 procent. ‘De jongere generatie heeft zelf geen kinderen en is daardoor radicaler. Bovendien zien we stilaan een generatie opstaan die zich veel minder verantwoordelijk acht voor de volgende generatie. Ik merk dat meer mensen vinden dat kinderen voor zichzelf moeten zorgen en dat ze het geld waarvoor ze hard hebben gewerkt zelf wel zullen opsouperen’, zegt advocate Liliane Versluys, die een boek schreef over de erfenisregels in ons land.

Niet dat de deuren van de Belgische notarissen worden platgelopen door mensen die hun kinderen willen onterven. In onze enquête geeft amper 5 procent van de mensen met kinderen aan dat de eigen kinderen niet tot de erfgenamen zullen behoren – hoewel het in de praktijk bijna onmogelijk zal zijn om dat hard te maken. ‘Het gebeurt maar in enkele zeldzame gevallen dat mensen liever niets aan hun kinderen nalaten, bijvoorbeeld wanneer iemand door een scheiding al jaren geen contact heeft met zijn kinderen en intussen in een nieuwe relatie is gestapt’, zegt Duytschaever.

De discussie over het onterven van kinderen raakt vooral de fundamentele vraag over welk deel van hun vermogen ouders vrij kunnen beslissen. ‘Het is zeker niet alleen bij ruzies dat ouders het ene kind zouden willen bevoordelen boven het andere’, zegt Versluys. ‘Ouders van een gehandicapt kind liggen letterlijk wakker van de vraag hoe ze dat kind financieel kunnen beschermen na hun dood. Hun erfenis zal altijd over de verschillende kinderen worden verdeeld, waardoor het erfdeel van het gehandicapte kind vaak niet volstaat om de kosten van de verzorging te dekken. Voor die mensen zou er toch een oplossing moeten komen.’ Wie het ene kind toch wat meer wil nalaten dan het andere, kan dat alleen doen door ook dat deel van de erfenis aan het kind te schenken dat buiten de wettelijke reserve valt. (S.V.)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content