Karin Temmerman (SP.A)

U bent meer dan een last- of kostenpost, niet iets om op te besparen

Karin Temmerman (SP.A) Kamerlid SP.A

We verdienen allemaal een toekomst waarin we niet alleen maar moeten ‘opbrengen’ voor de staatskas of een multinational, schrijft Karin Temmerman (SP.A)

Het gaat de laatste dagen en weken veel over cijfers. Een greep uit het aanbod: becijferde programma’s, welles-nietes over de indexering van uw pensioen, onduidelijkheid over de BTW en getwist over besparen versus investeren. Wel, ik vind dat er eens dringend gepraat moet worden over meer dan euro’s alleen. Laten we het eens hebben over de kwaliteit van uw leven.

U bent immers meer dan een cijfer. Meer dan een last- of kostenpost, niet iets om op te besparen. U werkt of onderneemt ook, of u zoekt al naar de volgende uitdaging. U bent ook een mens, iemands kind en wie weet al opa of oma. U wil iets verwezenlijken, naar iets uitkijken, voldoening. En dat is niet in cijfers te vatten. De boekhouding van de staat moet op orde zijn, de rekening moet kloppen, maar daar hoeft u niet van wakker te liggen. U zou moeten kunnen dromen van wat u morgen gaat doen.

Zoals de Amerikaanse filosoof Michael Sandel schrijft: niet alles is te koop. Hij kijkt door een Amerikaanse bril en we zijn allemaal heel blij dat het bij ons zover nog niet gekomen is als in de VS, waar daadwerkelijk alles te koop is. Sandel schrijft over het omzeilen van de wachtrijen in pretparken met een duurder ticket, over onderwijs dat er enkel voor de rijken is, over mensen die met pensioen gaan en meteen in de armoede gestort worden. Wel, voor het eerst in de geschiedenis van onze fiere sociale welvaartsstaat begin ik voor zo’n Amerikaans scenario te vrezen.

Want wat is het gevaar? Dat in 2019, op het eind van de komende regeerperiode, een rechtse regering roffelend zal uitpakken met een ongeziene resem besparingen, die het felst in de uitgaven zullen hebben gesneden van alle Europese landen. Dat zal gebeurd zijn door bussen te schrappen, leefloon af te pakken, lonen te verlagen, fraudeurs verder te laten spelen en een heksenjacht op werkzoekenden te beginnen, kortom door ú de verliezer te maken van de rat race van de Wetstraat. Laat dat niet gebeuren. Laat de politiek een andere rol spelen dan die van boekhouder alleen. Zorg er mee voor dat iedereen een goed leven kan opbouwen.

Basisdromen

Een andere toekomst is mogelijk voor onze jongeren, die straks een job en een huis zoeken en die hun talenten en toekomstdromen nog aan het ontwikkelen zijn. Voor de werkende ouders die ernaar verlangen dat hun job en gezin beter combineerbaar worden. Dáárom zetten wij in op onderwijs dat iedereen aan een diploma helpt, op stages, op extra jobs voor jongeren en laaggeschoolden, op kinderopvang voor iedereen, op betaalbaar wonen. En daarom loopt voor ons uw pensioenopbouw gewoon door als u zwanger wordt, even voor de kinderen zorgt of weer gaat studeren. Het moet voor iedereen mogelijk zijn die basisdromen waar te maken.

Wie de vijftig gepasseerd is mag niet bang zijn dat de komende jaren een sleur worden, dat-ie zijn job kwijtraakt of steeds langer moet aftellen naar het pensioen. Uw loopbaan kan ook later nog een nieuwe wending nemen, als we meer waarde hechten aan uw ervaring in plaats van u af te schrijven. Dáárom zetten wij in op lagere loonlasten voor vijftigplussers. En daarom willen we dat u nu al perfect weet dat u na 42 jaarwerken met pensioen kan gaan.

En ook na uw loopbaan telt u, wat ons betreft, nog volop mee. Uw pensioen moet meer zijn dan een budgettaire overheidsuitgave. Het is tijd om als samenleving meer waarde te hechten aan oma’s die koken voor de studenten om de hoek, aan bijles geven, aan terrasjes met vrienden en aan mensen die zorgen voor elkaar. Dáárom zetten wij zo koppig in op gratis bussen voor vijfenzestigplussers. En daarom indexeren we uw pensioen. Onze ouders moeten elkaar ook als ze grijs zijn nog kunnen opzoeken, grootouders moeten met hun pensioen een internetabonnement kunnen kopen zodat ze met hun familie kunnen mailen. Dat is een uitgave, ja. Maar wel één die elke cent waard is, die mensen langer uit het rusthuis houdt en die best te doen is als we ze allemaal samen dragen.

De keuze is aan ons. We verdienen allemaal een toekomst waarin we niet alleen maar moeten ‘opbrengen’ voor de staatskas of een multinational. We zijn geen kleine cijfers in een lange rij en onze toekomst hoeft niet op voorhand vast te liggen. Zelfs een kind dat geboren wordt in armoede moet later kunnen worden wat-ie wil.

Welnu, een goed leven voor iedereen, sociale welvaart, is perfect mogelijk als we zeker zijn van goed onderwijs, een goede job en een goed pensioen. En daar moeten we op geen enkel moment iemand pijn voor doen.

En als u het dan toch wil weten: SP.A is de enige partij die voldoende bespaart zónder u pijn te doen, de enige die de index beschermt, de BTW gerust laat en genoeg voorziet om uw pensioen te betalen. Ja, dat kan.

Partner Content