Movement X

Twee maten en gewichten bij de Antwerpse politie: onbeantwoorde vragen van bezorgde Antwerpenaren

Movement X Beweging die ijvert voor radicale gelijkheid

‘De Antwerpse politie verliest in een periode van verhoogde maatschappelijke spanning, nog maar eens geloofwaardigheid in de ogen van een groot deel van de Antwerpenaren’, schrijft Movement X naar aanleiding van de leegloop bij de cel Diversiteit bij de politie van Antwerpen.

De aanslagen in Parijs deden ook in Antwerpen heel wat stof opwaaien. Sociale spanningen die in onze stad al jarenlang aanwezig zijn, staan op scherp. Movement X maakt zich ernstig zorgen over de eenzijdige houding van de Lokale Politie Antwerpen en hun weigering om hierover in gesprek te gaan met bewoners van Antwerpen.

Op 12 januari 2015 lazen we dat de Antwerpse politie het internetverkeer druk aan het monitoren was naar aanleiding van de aanslagen. Posts op sociale media werden en worden in het oog gehouden. Internetgebruikers die de aanslagen in Parijs goedkeurden, werden thuis opgezocht door de politie.

Bloemlezing

Twee maten en gewichten bij de Antwerpse politie: onbeantwoorde vragen van bezorgde Antwerpenaren
© Belga

Het is echter zorgwekkend dat de haatboodschappen en oproepen tot geweld van islamofoben,ongestraft passeren. De Antwerpse leden van Movement X namen de proef op de som en namen screenshots van haatboodschappen en aanzetten tot geweld die op sociale media verspreid werden de dagen na de aanslagen. Het is allesbehalve een compleet overzicht van alle haat tegen moslims die we hebben gevonden, dus noem het gerust een bloemlezing. Sommige mensen riepen luidkeels op tot de grootschalige deportatie van moslims, anderen riepen op om moslims te doden, te vierendelen en moskeeën in brand te steken. Onder hen een gepensioneerde militair – wat herinneringen oproept aan aanslagen en moordpartijen die gepland werden door Bloed, Bodem, Eer en Trouw een aantal jaar geleden.

Onze bloemlezing verstuurden wij naar de politie, met de vraag welke acties zij zouden ondernemen. Tot op heden nam de politie op geen enkele wijze contact met ons op. Er waren echter wel reacties in de pers. Op vraag van De Standaard stelde woordvoerder Sven Lommaert kort na het versturen van de brief dat ‘we absoluut geen onderscheid maken tussen moslims enniet-moslims in onze politiewerking.’

Islamofobe teksten op de muren van een basisschool

Uit het artikel “Antwerpse politie neemt racisme niet ernstig” van 3 maart in Gazet Van Antwerpen blijkt echter dat de korpsleiding intern op onze brief reageerde met de stelling dat ze niets kon ondernemen, want “dit is nu eenmaal vrije meningsuiting”.

Om verschillende redenen is deze vaststelling ronduit angstaanjagend. Ten eerste is duidelijk dat na de aanslagen in Parijs, moslims steeds agressiever behandeld worden en slachtoffer zijn van geweld en intimidatie, ook in Antwerpen. Dat gebeurde helaas niet enkel op het internet, zoals bleek op 10 februari toen het paviljoen naast de kleuter- en basisschool De Vlinderboom te Borgerhout werd ontsierd door enkele islamofobe teksten. We zijn blij dat de stad Antwerpen deze de dagzelf al verwijderd heeft en er nu een vlinder op prijkt.

Politiecombi
Politiecombi© Belga

Ten tweede verliest de politie, in een periode van verhoogde maatschappelijke spanning, nog maar eens geloofwaardigheid in de ogen van een groot deel van de Antwerpenaren. Dat de politie van Antwerpen de islamofobe haatboodschappen niet oppikt, laat staan er iets mee doet, zegt veel over de interne werking van het korps. Al jarenlang komen er uit dit korpsverhalen over racisme naar buiten. Het feit dat de Dienst Diversiteit van de politie Antwerpen leegloopt, is tekenend voor de onmacht om racisme binnen het korps structureel aan te pakken. Het netwerk van vertrouwen dat deze dienst door de loop der jaren opgebouwd heeft, zal waarschijnlijk verloren gaan. Net op het moment dat vertrouwen en samenhorigheid het meeste nodig is.

Gelijkheid in de plaats van stigmatisering

In een stad met meer dan 150 nationaliteiten hebben we meer dan ooit nood aan radicale gelijkheid in plaats van een deradicaliseringsbeleid dat enerzijds groepen stigmatiseert en anderzijds blind is voor de gewelddadige plannen die gesmeed worden door anderen. Als ons stadsbestuur en de politie niet naar àlle racisten met geweldfantasieën signalen sturen, zijn ze een rechtstaat onwaardig.

(Hans Schippers, Naima Albdiouni, Luk Groffy, Seckou Ouologuem, Lode Gepts, Yassine Channouf, Mirjam Henkens, Oswald Cromheecke, Hakim Benichou, Danielle Offermans, en Maarten Loopmans)

Partner Content