Opinie

Rob Beenders (SP.A)

‘Turtelboom neemt enkel beslissingen om de energiefactuur te verhogen’

Rob Beenders (SP.A) Rob Beenders zetelt voor SP.A in het Vlaams Parlement.

‘Met aankondigingen alleen lossen we de energiearmoede niet op’, schrijft Rob Beenders (SP.A) aan Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD).

Geachte minister Turtelboom,

Op 1 maart zal de veelbesproken Turteltaks zichtbaar worden op de factuur van elk Vlaams gezin en dus meteen effect hebben op hun koopkracht. De Turteltaks blijft een onrechtvaardige belasting die extra zwaar doorweegt voor singles, inwoners van appartementen en gezinnen die vandaag hun energiefactuur al niet meer kunnen betalen. En dat zijn er intussen meer dan 75.000. Eén op zeven huishoudens heeft vandaag af te rekenen met energiearmoede. Dat betekent dat zij moeite hebben om hun woning behoorlijk te verwarmen. Beeld u dat eens in, anno 2016.

Uit de cijfers van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat de armste 10 procent van de bevolking ongeveer 6,5 keer minder inkomen heeft dan de rijkste tien procent. Toch ligt hun energiefactuur maar 1,7 keer lager. Ze neemt dus een veel belangrijker hap uit het gezinsbudget. Bij de rijkste 10 procent wordt maar 5 procent van het inkomen aan energie uitgegeven, terwijl dat bij de armste huishoudens kan oplopen tot 19 procent. Algemeen wordt aangenomen dat een gezin zich in energiearmoede bevindt als het meer dan 10 procent van het inkomen moet gebruiken om zich te verwarmen.

Kortom, de energiefactuur is voor armere huishoudens elke maand weer een bijzonder zware dobber.

‘Turtelboom neemt enkel beslissingen om de energiefactuur te verhogen’

En wat doet u mevrouw de Minister? U neemt enkel beslissingen om de energiefactuur te verhogen. U schaft de gratis stroom af, u voert een Turteltaks in die voor meer dan 11.000 gezinnen zelfs oploopt tot 770 euro (!) en uw partijgenoten in de federale regering verhogen de btw dan nog eens van 6 naar 21 procent.

Uw enige antwoord op de onrustwekkende berichten over de toenemende energiearmoede, is de aankondiging dat u met een “energie-armoedeplan” zal komen. Ik hoor dit nu al bijna een jaar. U voert een omgekeerd beleid. In plaats van eerst de factuur met bijna 40 % te verhogen voor elk Vlaams gezin had u beter eerst een doordacht plan opgesteld om de energiearmoede aan te pakken en op te lossen.

Sp.a roept u op om te stoppen met aankondigingen en over te gaan tot acties. In een welvarende regio als Vlaanderen is het ongehoord dat meer dan 75.000 gezinnen hun huis niet naar behoren kunnen verwarmen.

Ik reken op u.

Rob Beenders

Partner Content