Tommelein (Open VLD): ‘Geen signalen dat isolatieregels slecht worden nageleefd’

Bart Tommelein © BelgaImage

‘We hebben geen signalen dat EPB-regels slecht worden nageleefd in Vlaanderen, integendeel. Uit de steekproeven van het Vlaams Energie Agentschap blijkt dat 99,9 procent van de nieuwbouwwoningen voldoet aan het E-peil, terwijl de helft zelfs voorloopt op de huidige eisen’. Dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, op de kritiek van Groen dat een bouwdossier op drie niet in orde zou zijn met de regels rond isolatie en ventilatie.

Volgens Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) is een kleine honderdduizend bouwdossiers niet in orde met de Vlaamse energieregels. Maar volgens minister Tommelein gaat het absoluut niet allemaal om mensen die de regels niet naleven.

‘Het is niet omdat een dossier administratief niet afgesloten is, dat er ook een overtreding begaan is’, luidt het. Zo werd voor driekwart van die dossiers zelfs geen startverklaring opgesteld. Dat betekent volgens de minister dat de werf nooit van start ging, dat er een ander dossier met een ander nummer werd opgestart, enzovoort. Er zijn volgens de liberale minister vandaag maar 18.900 dossiers met een start-, maar geen eindverklaring.

Wel vindt minister Tommelein dat het Energie Agentschap die lijst met zowat 100.000 dossiers best eens zou uitklaren. Dat agentschap heeft als gevolg van de energie-omslag evenwel heel wat werk op de plank liggen. ‘Het zou een goed idee zijn om te bekijken of we dit kunnen oplossen met verschuivingen binnen de Vlaamse administraties’, vindt de Open Vld’er.

Hij merkt nog op dat een dossier misschien administratief niet in orde kan zijn, maar het gebouw wel. Tommelein wijst er nog op dat het Agentschap wel degelijk controles uitvoert. In 2016 werd voor 1.371 EPB-aangiftes die aan de vereisten voldeden, een administratieve boete gevestigd. De gemiddelde boete bedroeg 1.011 euro. De hoogste boete lag op 11.447 euro. Het totaal kwam neer op 1,387 miljoen euro.

Partner Content