Tom Van Grieken: ‘Ga in de islamlanden eens zwaaien met uw mensenrechten’

Tom Van Grieken: 'Als ik lees wat die academici allemaal manifeste schendingen vinden, bewijst dat hoe wereldvreemd ze zijn.' © ID
Peter Casteels

Tom Van Grieken is niet erg onder de indruk van de lijst met schendingen van de mensenrechten in zijn verkiezingsprogramma. De voorzitter van Vlaams Belang reageert laconiek. ‘Ik dacht dat jullie met straffere dingen zouden afkomen.’

‘Ik ben wat teleurgesteld’, zegt Tom Van Grieken. ‘Ik dacht dat jullie met straffere dingen zouden afkomen. Zelfs ons pleidooi voor de absolute vrijheid van meningsuiting blijkt een schending van de mensenrechten te zijn, terwijl dat common sense is in de Verenigde Staten. Ook pushbacks inzetten om migranten tegen te houden mag blijkbaar niet. Australië stuurt migranten wel terug: is dat een barbaars land misschien?’

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft lidstaten als Italië het gebruik van pushbacks al verboden.

Tom Van Grieken: Wij hebben inderdaad vooral een probleem met die wereldvreemde rechters, of in dit geval wereldvreemde academici. Zij interpreteren het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) veel te ruim om hun linkse, activistische agenda te kunnen doorduwen.

Hebt u voorbeelden van arresten van het Europees Hof die u al te verregaand vond?

Van Grieken: Als ik lees wat die academici allemaal manifeste schendingen vinden, bewijst dat hoe wereldvreemd ze zijn. Publiceert u al onze voorstellen maar in Knack. Het is een kwestie van gezond verstand, en de mensen begrijpen dat maar al te goed. Een hoofddoekenverbod op school is nog zo’n schending van het EVRM. Maar in Frankrijk bestaat het al.

Het Grondwettelijk Hof, is dat het hof waar afgedankte politici als Yasmine Kherbache en Fientje Moerman worden geparkeerd?

In Frankrijk gaat het om een verbod op religieuze symbolen, dat is iets anders.

Van Grieken: Een kruisje of een keppeltje hoeven voor mij ook niet echt, maar dat zijn geen symbolen van de onderdrukking van de vrouw. Veel vrouwen worden verplicht een hoofddoek te dragen, dát is pas een schending van de mensenrechten. En wij zouden in de problemen komen als we dat tegen willen gaan? Dat is niet ernstig. Gaat u eens kijken in landen waar de islam het voor het zeggen heeft, zoals Saudi-Arabië, Iran of Egypte. Ga daar eens zwaaien met uw mensenrechten. Of kijk eens naar wat er vandaag in Catalonië en Turkije gebeurt.

Alle voorstellen van Vlaams Belang over de islam gaan in tegen het recht op godsdienstvrijheid. Er is weinig interpretatie van activistische rechters nodig om dat te zien.

Van Grieken: Grote delen van de islam zijn niet compatibel met het vrije Westen. Maar mogen moslims hun geloof beleven? Natuurlijk mag dat van ons. De overheid hoeft dat alleen niet te subsidiëren.

Uw partij gaat verder dan dat: ze wil ook de erkenning van de islam als godsdienst intrekken. Een onderbouwing daarvoor ontbreekt in het verkiezingsprogramma.

Van Grieken: Een aantal leden van onze partij hebben daar nochtans al boeken over gepubliceerd. Zelfs iemand als Etienne Vermeersch – bezwaarlijk een Vlaams Belanger te noemen – had zijn bedenkingen bij de omgang van de islam met onze vrijheden. België is geen islamitisch land, en mag dat ook niet worden. Wij geven geen geld aan een religie die vrouwen niet gelijkwaardig vindt aan mannen, of homoseksuelen van een gebouw wil gooien. Het heeft in Europa eeuwen geduurd vooraleer we de scheiding van kerk en staat hebben gerealiseerd. Ook daar is de islam duidelijk nog niet klaar voor.

Op welke manier schendt de islam in België de scheiding van kerk en staat dan?

Van Grieken: Ik ken niet één ernstige islamoloog die dat tegenspreekt. De islam heeft vandaag geen centraal aanspreekpunt, dus we moeten ons baseren op religieuze bronnen zoals de Koran. Wel, een van de stelregels van de islam is de invoering van de sharia, de islamitische wet. Wilt u nog duidelijker bewijs?

Nog een manifeste mensenrechtenschending uit uw programma: ‘Uitbouw van een terugkeerbeleid voor moslims die willen leven volgens de islamitische voorschriften en niet bereid zijn zich aan te passen aan onze Vlaams-Europese publieke cultuur.’

Van Grieken: Dat gaat uiteraard enkel over vrijwillige terugkeer, en daar pleiten wij al heel lang voor. We willen daar ook premies aan koppelen. Wie zijn draai hier niet vindt, helpen we graag terug te keren naar een sharialand.

Wij geven geen geld aan een religie die vrouwen niet gelijkwaardig vindt aan mannen, of homoseksuelen van een gebouw wil gooien.

Ook het opsluiten van asielzoekers tijdens de hele asielprocedure is in strijd met het EVRM.

Van Grieken: In ons voorstel moet die procedure veel korter: ze mag maximaal enkele weken duren. Het is nu ook wrang dat asielzoekers hier soms jaren verblijven en een sociaal netwerk opbouwen, om vervolgens te horen dat ze teruggestuurd worden. En weet u waarom wij ze tijdelijk willen opsluiten? Dat is het meest humane. Anders duiken ze onder, vallen ze in handen van huisjesmelkers en mensensmokkelaars of worden ze uitgebuit in het zwart. Dat willen we toch niet?

Hoe dan ook: het Europees Hof zou uw voorstel allicht vernietigen.

Van Grieken: Spreek ik met een journalist of met een rechter?

Een aantal voorstellen uit het Vlaamse regeerakkoord lijken geïnspireerd op uw verkiezingsprogramma. Zoals een wachttijd van tien jaar voor nieuwkomers voor ze toegang krijgen tot de Vlaamse sociale bescherming. Het zijn ook die voorstellen die de regering-Jambon wellicht op kritiek van het Grondwettelijk Hof zullen komen te staan.

Van Grieken: Het Grondwettelijk Hof, is dat het hof waar afgedankte politici als Yasmine Kherbache en Fientje Moerman worden geparkeerd? Zulke politiek benoemde rechters moeten vervolgens oordelen over het beleid van andere partijen. België is geen haar beter dan landen als Hongarije en Polen, waarover linkse politici zo graag hoog van de toren blazen.

Het Grondwettelijk Hof is natuurlijk wel wat het is, en het is in staat beleidsvoorstellen te vernietigen.

Van Grieken: Maar het hoeven niet eens juristen te zijn! Hoe wereldvreemd kan het worden?

Een ander voorstel dat de toets met het EVRM hoogstwaarschijnlijk niet doorstaat: dringende medische hulp voor illegalen wordt gekoppeld aan hun repatriëring.

Van Grieken: We ontzeggen niemand dringende hulp. We helpen iedereen weer op de been, maar we zijn ook niet naïef: als die mensen hier illegaal zijn, moeten dokters dat doorgeven en worden zij na afloop, in goede gezondheid, teruggestuurd.

Dus een illegaal die op straat wordt aangereden, moet kiezen tussen medische hulp of zijn verblijf in dit land?

Van Grieken: Iemands gezondheid gaat altijd voor. Maar als die persoon de wet overtreedt, moet hij daar uiteindelijk de gevolgen van dragen. Zo simpel is het.

Uw programma stelt ook voor om de antidiscriminatiewetgeving af te schaffen. Hoe zult u discriminatie en racisme dan aanpakken?

Van Grieken: De wetgeving is vandaag veel te ruim. Het is niet aan de overheid om te bepalen wie welke poetsvrouw in dienst mag nemen of aan wie hij of zij een woning verhuurt. Wat dat betreft, wordt de antidiscriminatiewetgeving al te vaak misbruikt door multiculturele lobbygroepen.

Het is niet aan de overheid om te bepalen wie welke poetsvrouw in dienst mag nemen of aan wie hij of zij een woning verhuurt.

Kent u veel van zulke veroordelingen die u onterecht vond?

Van Grieken: Wij hebben daar geen cijfers over, maar het is vandaag echt te breed geformuleerd.

De onderzoekers van uw verkiezingsprogramma merkten op dat Vlaams Belang net de mensenrechten van de meeste zwakke groepen in de samenleving schendt. Het gaat dan over moslims en migranten, maar ook over verdachten van criminele feiten.

Van Grieken: Noteer: Vlaams Belang staat aan de kant van de slachtoffers, niet aan de kant van de daders. Dit land kent een zeer, zeer lakse rechtspraak. Iemand die er toch nog in slaagt om veroordeeld te raken, verdient niet veel compassie.

Maar zijn mensenrechten moeten toch worden gerespecteerd? Jullie schenden bijvoorbeeld hun privacy door het verspreiden van beeldmateriaal toe te staan en DNA-gegevens lange tijd te bewaren.

Van Grieken: We mogen er blijkbaar ook niet meer voor pleiten dat criminelen die voor twintig jaar worden veroordeeld ook effectief twintig jaar vastzitten. Vindt u dat Marc Dutroux vervroegd vrijgelaten moet kunnen worden? Ik niet. Nogmaals: het is een kwestie van gezond verstand.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt gezien als de uitdrukking van de verlichtingswaarden, die Vlaams Belang altijd zegt te verdedigen tegen de islam.

Van Grieken: Het EVRM heeft zeker een meerwaarde, en wij respecteren het ook. Het zijn de rechters die ervoor zorgen dat elke link met de realiteit verdwenen is. Dat is jammer. Mensen zullen nu zeggen: ‘ Amai, als dat al mensenrechtenschendingen zijn, dan weten we het ook niet meer.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content