Opinie

Tessa Vermeiren

Tom, Hugo en de Vlaamse boer

Tessa Vermeiren Tessa Vermeiren is voormalig hoofdredactrice van Knack Weekend

Tien mythes over de Vlaamse boer. De geplande titel van een luxueus uitgegeven verkiezingspamflet, ten behoeve van de achterban van Yves Leterme, werkte dit weekend als de legendarische rode lap op de stier op twee in Antwerpen wonende columnisten, Hugo Camps en Tom Naegels.

Het ging de heren in de eerste plaats om de boekendiarree die er weer aankomt in het licht van de op handen zijnde federale verkiezingen, in die ergernis kan ik hen volkomen bijtreden. Maar… Wat irriteert inwoners van de Metropool zo aan de Vlaamse boer, of de Vlaamse plattelander?

Op de keper beschouwd leven in Antwerpen en in een paar andere steden een dik miljoen Vlamingen. De overige vijf miljoen wonen op het platteland en daarvan zijn in sommige streken, zoals in de Westhoek waar Leterme vandaan komt, een niet gering aantal landbouwers ofte boeren. Moderne ondernemers dus, die binnen hun bedrijven ons, bespoten of onbespoten, voedsel produceren.
Ernest Claes is al heel lang achterhaald, meneer Camps.

Maar “boer” is in Antwerpen altijd al een scheldwoord geweest voor iedereen die buiten de ruime stadsgrenzen woont. In Antwerpen kan men zich moeilijk inbeelden dat er nog leven is voorbij Deurne, Ekeren, Wilrijk of Sint-Anneke.

Misschien is het ten behoeve van de Antwerpse “groot”-stedelingen en de bewoners van de verstedelijkte gemeenten wel niet slecht om eens een reëel beeld te schetsen van dat deel van de bevolking,waarmee de gemiddelde stedeling zelden of nooit in aanraking komt.

De plattelander voelt immers ook steeds minder de behoefte om naar ’t Stad te trekken om zijn culturele of materiële behoeften te vervullen. Er gebeurt op dat platteland tegenwoordig ook op cultureel vlak voldoende, om niet meer alle licht van ’t Stad te moeten verwachten.

In Antwerpen hebben ze echter nog steeds de neiging tot navelstaren niet in bedwang kunnen houden. Een navel is wel een donker putje, dat zelden door de zon beschenen wordt.

Vooral de zon van buiten de stadsmuren lijkt er niet door te dringen. Als ze al geloven dat de zon daar ook schijnt tegenwoordig.

Partner Content