Tom Balthazar neemt ontslag na Publipart

Tom Balthazar (sp.a) © BELGA

Tom Balthazar neemt ontslag als schepen van sp.a in Gent en als lijsttrekker voor de kartellijst sp.a-Groen.

“Niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen”, meldt hij.

Deze ochtend berichtte Het Laatste Nieuws dat de semi-publieke holding Publipart twee miljoen euro verloor aan de val van Optima en dat de intercommunale werd gebruikt om te investeren in omstreden bedrijven zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens. De bestuurders van de intercommunale kregen bovendien 19.000 euro bruto per jaar.

In het persbericht verduidelijkt Balthazar verder dat alle opdrachten die hij daar uitvoerde, in het belang en in opdracht van de stad Gent waren. “Dat neemt niet weg dat de discussie over het beheer van Publipart kan blijven aanhouden en dat zowel over het stelsel van de vaste vergoedingen als over het duurzaam beheer van de fondsen opmerkingen mogelijk zijn. Misschien had ik hier (als vertegenwoordiger van een minderheidsaandeelhouder die wou uittreden) eerder opmerkingen moeten over maken.”

Hoewel hij de vragen en verontwaardiging van vele Gentenaars kan begrijpen, zegt Balthazar dat hij en zijn partij zien dat sommige groepen om louter politieke redenen het schandaal willen opkloppen en uitbuiten. “In een dergelijke sfeer van schandalen en verdachtmakingen is het niet mogelijk om een ploeg aan te voeren. Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen. Zonder onbetwist gezag kan je geen burgemeester worden.”

Daarom besliste Balthazar, in overleg met zijn partij, om zijn ontslag aan te beiden als lijsttrekker en als schepen. Hij zegt de beslissing met veel spijt te nemen “omdat ik bereid was om het beste van mijzelf te geven voor onze stad en daarbij de steun van velen voelde.”

Balthazar besluit zijn mededeling dat geld niet de drijfveer was voor zijn inspanningen. “Anders zou ik wel andere keuzes gemaakt hebben in mijn professionele loopbaan”, klinkt het.

Kritiek van andere partijen

Doorheen de dag hebben verschillende partijen reeds hun ongenoegen geuit over heel de affaire. PVDA, die geen verkozenen heeft in de gemeenteraad, vraagt dat de betrokken politici de buitensporige vergoedingen terugstorten. “Wij willen échte intercommunales van de 21e eeuw, die ten dienste staan van de bevolking en zorgen voor energie, water, en betaalbare huisvesting”, klinkt het bij Tom De Meester van PVDA.

u0022Waar gaat het hier in godsnaam over ? De graaicultuur komt in de buurt en dat moet stoppenu0022

De Gentse oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang kondigen op hun beurt interpellaties aan op de Gentse gemeenteraad. “We eisen een volledige transparantie. De hele constructie is een paarse constructie en we vragen dat alle intercommunales en vergoedingen en mandatarissen van de stad die daarin zitten, tegen het licht te houden. Waar gaat het hier in godsnaam over ? De graaicultuur komt in de buurt en dat moet stoppen. We pleiten voor een propere politiek met propere handen.”, aldus CD&V-fractieleider Veli Yüksel.

Siegfried Bracke (N-VA), fractieleider van de grootste oppositiepartij van de stad, merkt in een blogpost op dat een “Optima-bis-commissie” is aangewezen.

Vlaams Belang eist dan weer dat de stad zich uit de structuur terugtrekt. De partij wil “volledige klaarheid” over de constructie en zegt de meerderheid daarover ook te interpelleren. “Niet alleen wordt in deze constructie opnieuw de ons-kent-ons mentaliteit uit het Optimadossier bevestigt, deze zaak staat ook symbool voor de niet-transparante graaicultuur waarvan we dachten dat enkel de PS in Wallonië hiervoor symbool stond”, zegt fractieleider Johan Deckmyn.

Er komt ook kritiek uit eigen rangen. De Gentse coalitiepartner Groen eist volledige openheid in het Publipart dossier. “Het kan niet dat belastinggeld werd ingezet voor dubieuze investeringen”, zegt schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere. “Hier moeten we van af.” Zij wil dat er een debat komt over de rol van politici in intercommunales.

Dat het anders kan, toont het Eandis-dossier, merkt Decruynaere op. “Daar is de bal uiteindelijk aan het rollen gegaan door de kritische houding van Gentse vertegenwoordigers. Uiteindelijk is de verkoop aan een dubieus Chinees staatsbedrijf zo tegengehouden.”

Partner Content