Toespraak koning Filip: ‘Vertrouwen in nieuw hoofdstuk van ons land’

In zijn eerste toespraak als koning der Belgen benadrukt Filip dat hij ook in tijden van crisis een koning wil zijn van alle Belgen. ‘De crisis treft veel landgenoten. Ik wil iedereen aanmoedigen om vol te houden.’

Majesteiten, Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren, Ik heb zonet voor u de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust. Deze eed is een plechtige belofte die de bijna tweehonderd jaar oude vertrouwensrelatie tussen de Koning en het Belgische volk hernieuwt.

Ik volg hierin zes andere Koningen op, onder wie mijn vader Koning Albert. Sire, gedurende twintig jaar hebt u deze vertrouwensband onderhouden door een toegankelijke Koning te zijn, met een warm en diep menselijk gelaat. U was een luisterend en geëngageerd Staatshoofd. Koningin Paola heeft u hierin gesteund en legde zich bovendien toe op fundamentele zaken als onderwijs en cultuur.

Sereen, waardig en met grote toewijding hebt u het Belgische volk op moeilijke maar ook op gelukkige momenten begeleid, in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door diepgaande veranderingen wereldwijd. Wij zijn u daar dankbaar voor.

Ik besef hoe gelukkig ik ben te mogen rekenen op de constante steun van mijn vrouw Koningin Mathilde. Lieve Mathilde, sinds vele jaren heb jij je met heel je hart ingezet in talrijke activiteiten. Je hebt een aangeboren zin voor menselijk contact. Met onze dierbare kinderen beginnen wij vol vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land.

Dames en Heren, Ik vat mijn koningschap aan met de wil om mij ten dienste te stellen van alle Belgen. Ik zal hiervoor in volle verstandhouding samenwerken met de regering en overeenkomstig de Grondwet. De afgelopen jaren heb ik steeds nauwere banden mogen ontwikkelen met veel van mijn medeburgers. Ik zal deze dialoog nog versterken.

De rijkdom van ons land en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van onze verscheidenheid een sterkte maken. Telkens weer vinden we het evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van België is precies dat we zin geven aan onze verscheidenheid.

De jongste staatshervorming draagt belangrijke bevoegdheden over aan de deelstaten. Hierdoor komt de beslissingsmacht dichter bij de burgers te liggen en zullen we de uitdagingen van de toekomst beter aankunnen. De sterkte van België gaat ook uit van zijn deelstaten. Ik zal constructieve contacten onderhouden met hun vertegenwoordigers. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten onze burgers en onze ondernemingen ten goede zal komen.

Samen kunnen we de bekwaamheden van elk van ons tot hun recht doen komen. Daarin bestaat ons gemeenschappelijk talent zoals het zich in de loop van onze geschiedenis heeft ontwikkeld. Het is een ingesteldheid die ons karakter en onze waarden vorm heeft gegeven. Samen de moeilijkste problemen oplossen. De meest uiteenlopende strekkingen met elkaar verzoenen zonder dat ze aan originaliteit of sterkte moeten inboeten. Dàt is ook de essentie van onze vindingrijkheid en onze zin voor maat.

Dames en Heren, De waarden die ons drijven, hebben generaties mannen en vrouwen vóór ons bezield. Door hun inzet in de maatschappij en in de politiek hebben onze voorgangers ons land een hoge graad van welvaart en solidariteit bezorgd. Zij legden de grondslag voor een gezond ondernemingsklimaat en voor een efficiënte sociale zekerheid.

De crisis treft veel van onze landgenoten. Ik wil vandaag iedereen aanmoedigen, mannen en vrouwen, om vol te houden. Elk van ons bezit een onvermoed potentieel dat tot ontplooiing kan komen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Daarnaast beschikken we samen over de nodige middelen om de moeilijkheden te trotseren en aan iedereen de mogelijkheid te geven om vooruit te komen.

Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken. Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen. Wij zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan. Tijdens mijn zendingen naar het buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer de troeven van België, de talenten en de sterktes die wij bezitten, wereldwijd gewaardeerd worden.

Dames en Heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap. Ik zal, in België en in het buitenland, al deze kwaliteiten ondersteunen. Laten wij samen ons land nieuw enthousiasme geven.

Leve België ! Vive la Belgique ! Es lebe Belgien !

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content