Toekomstige koning Filip krijgt evenveel als zijn vader, maar wordt belastingplichtig

(Belga) Het kernkabinet heeft maandagavond de krachtlijnen van de civiele lijst van de toekomstige koning Filip vastgelegd. Het bedrag van de civiele lijst van de toekomstige koning zal gelijk zijn aan het bedrag van de civiele lijst die Koning Albert II geniet. Dat komt de facto evenwel neer op een matiging van ongeveer 7 à 8 procent in vergelijking met de civiele lijst van Koning Albert II, aangezien de civiele lijst van de toekomstige Koning Filip onderworpen zal worden aan belastingen (btw, accijnzen), meldt het kabinet van de premier maandagavond.

De civiele lijst bevat de middelen die de natie ter beschikking stelt van het staatshoofd om hem of haar in staat te stellen de koninklijke functie in alle morele en materiële onafhankelijkheid uit te oefenen. De lijst wordt bij het begin van de regeerperiode van de koning vastgelegd voor de volledige duur van het koningschap. In 1993 werd de lijst vastgelegd op 244 miljoen frank per jaar, een bedrag dat jaarlijks aangepast werd aan de reële evolutie van de loonkosten. Momenteel voorziet de civiele lijst voor koning Albert een bedrag van 11,55 miljoen euro per jaar. Dat bedrag dient met zo’n 700.000 euro verminderd te worden, aangezien zijn zoon voortaan ook btw en accijnzen zal moeten betalen. (Belga)

Partner Content