Theo Francken tijdelijk geweerd uit geheime Kamercommissies en deel van wedde kwijt na tweet met gevoelige info

Theo Francken © Belga Image

Theo Francken wordt voor de rest van het parlementaire jaar geweerd uit Kamercommissies waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is, vanwege een onvoorzichtige tweet die hij in maart stuurde. Dat heeft Kamervoorzitster Eliane Tillieux donderdagavond aangekondigd. Francken is het niet eens met de beslissing.

De Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies in de Kamer vergadert achter gesloten deuren. Omdat daar regelmatig gevoelige informatie wordt meegedeeld, bijvoorbeeld over troepenbewegingen, mogen de aanwezige parlementsleden daar achteraf ook niet over communiceren. N-VA-Kamerlid Theo Francken deed dat in maart wel, toen hij tweette dat het Belgische leger dit jaar niet zou deelnemen aan operatie Barkhane, een Franse missie in Mali. Dat had minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in die Commissie gezegd.

Dedonder stuurde het secretariaat van de Commisie daarop een brief met de vraag om ‘het reglement toe te passen’. Volgens de minister had de tweet van Francken een diplomatieke weerslag, omdat de Fransen nog niet op de hoogte waren van de beslissing. De Commissie Opvolgingen heeft daarop onderzocht of de geheimhoudingsplicht effectief is geschonden. Dat gebeurde de voorbije weken achter gesloten deuren. De meerderheid van de leden was van oordeel dat Francken de geheimhoudingsplicht inderdaad niet respecteerde. Het N-VA-Kamerlid werd gisteren/woensdag gehoord door Kamervoorzitster Eliane Tillieux, die hetzelfde concludeerde.

‘Op basis van de elementen moet de schending van de geheimhoudingsplicht vastgesteld worden’, kondigde Tillieux donderdagavond aan. Francken mag tot het einde van de gewone zitting 2021 geen lid meer zijn van de organen van de Kamer waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is. De Vlaams-nationalist mag ook niet vervangen worden in de Commissie Opvolgingen. Daarnaast verliest Francken ook nog drie maanden lang 20 procent van zijn parlementaire vergoeding.

Het Kamerreglement voorziet normaal gezien dat Francken de rest van de legislatuur uit de Commissies met geheimhoudingsplicht wordt gezet, maar die regeling vindt Tillieux te streng, zei ze. De Kamervoorzitster wilde rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en zal een voorstel indienen om dat ook in te schrijven in het bewuste artikel van het reglement, klonk het.

‘Elke reden is goed om mij te schaden’

Francken is het absoluut niet eens met die lezing van de feiten, laat hij donderdagavond weten. ‘Je kan de waarheid niet harder geweld aandoen’, klinkt het. ‘Ik heb in geen geval de geheimhouding van de commissie geschonden.’

Volgens het N-VA-Kamerlid geldt de geheimhouding voor informatie rond bijvoorbeeld troepenbewegingen, om de Belgische militairen in het buitenland niet in gevaar te brengen. ‘Maar ik heb absoluut geen informatie gedeeld over een lopende missie in het buitenland. Ik zetel sinds 2010 in deze commissie, ik ben een defensieman, ik zet mijn hart en ziel in voor onze mannen en vrouwen van defensie. Ik zou er nooit aan denken om informatie te delen die hun operaties of leven in het gedrang zouden kunnen brengen.’

De informatie over de missie in Mali was volgens Francken ‘duidelijk niet geheim’. Bovendien zijn anonieme lekken uit geheime commissiezittingen ‘schering en inslag’, zegt hij, terwijl dergelijke sanctie ‘nog nooit is toegepast’. Het N-VA-Kamerlid heeft het over een ‘louter politieke beslissing van de meerderheid’. ‘Elke reden is goed om mij te schaden.’

Partner Content