Theo Francken: ‘De hervorming van Europese asielregels is dood’

© BelgaImage

De hervorming van de Europese Dublin-verordening, die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een ingediende asielaanvraag, is ‘dood’. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dinsdag na overleg met zijn Europese collega’s.

‘Er is geen voldoende grote basis om de onderhandelingen verder te zetten. Verschillende landen hebben zich erg terughoudend getoond’, stelt Francken.

Vooral Italië, waar de nieuwe regering er openlijke anti-migratiestandpunten op nahoudt, heeft zich klaar en duidelijk verzet tegen de compromistekst die het Bulgaarse voorzitterschap op tafel had gelegd. Duitsland, de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) en de Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië) zeiden dat ze niet konden instemmen met de tekst in zijn huidige vorm.

De Dublin-verordening zoals die nu bestaat, bepaalt dat de EU-lidstaat waar iemand asiel aanvraagt, die asielaanvraag moet afhandelen. De asielcrisis die in 2015 losbarstte, toonde echter aan dat er aan die regel van alles schort. Zo zijn het de landen aan de Europese buitengrens die met het gros van de asielaanvragen worden opgezadeld. Drie jaar na de start van de crisis en twee jaar nadat de Commissie een voorstel heeft ingediend om ‘Dublin’ te hervormen, lijkt een akkoord tussen de lidstaten nog steeds veraf.

Geconfronteerd met deze stand van zaken, heeft Oostenrijk, dat op 1 juli het voorzitterschap van de Europese ministerraden overneemt, te kennen gegeven dat het niet verder zal werken aan de Dublin-hervorming. Tijdens een informeel overleg van de Europese ministers op 12 en 13 juli in Innsbruck wil Wenen ‘een nieuw perspectief’ voorstellen om het debat over het Europese migratiebeleid uit het slop te halen. Het wil praten over de versterking van de Europese buitengrenzen en de strijd tegen illegale migratie, maar niet over de herziening van de Dublin-verordening.

‘Er heerst een groot gebrek aan vertrouwen in de Europese Unie. Italië en Griekenland geloven niet dat de andere landen hen in een crisissituatie zullen helpen. We moeten daarom eerst over de essentie praten, namelijk het aanpakken van de illegale migratie’, zegt Theo Francken.

Omdat de lidstaten geen akkoord over de Dublin-hervorming konden vinden, ligt de bal nu in het kamp van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. Hij zal het dossier aansnijden tijdens de top van staatshoofden en regeringsleiders op 28 en 29 juni. ‘Ik kan mij niet voorstellen dat de context geschapen wordt die een compromis op de Europese Raad mogelijk maakt. Er is zelfs geen gekwalificeerde meerderheid’, zegt Francken.

Partner Content