‘Technologie kan niét alle veiligheidsproblemen oplossen’

© Security & Defence Agenda (CC BY 2.0)
Kristof Clerix
Kristof Clerix is redacteur bij Knack

De European Organisation for Security kreeg geld van de Europese Commissie voor vijftien Europese onderzoeksprojecten rond veiligheid. Tegelijk is de EOS een lobbyorganisatie die de belangen van de Europese veiligheidsindustrie verdedigt. Knack sprak met voorzitter Luigi Rebuffi.

In het hart van Europa zijn lobbyisten uit zowat élke sector actief. In de wereld van toegangspoortjes, drones, bewakingscamera’s en sensoren gebeurt het lobbywerk door een aantal grote bedrijven, maar de sector heeft zich ook verenigd in één organisatie: de European Organisation for Security. Thuisbasis: Brussel.

‘De EOS is tien jaar geleden opgericht om een visie op Europese veiligheid te ontwikkelen en harmoniseren, dichterbij de politieke, maatschappelijke en economische belangen van Europa’, zegt voorzitter Luigi Rebuffi. ‘Experten verbonden aan onze lidorganisaties bespreken uiteenlopende veiligheidsthema’s -denk aan cyberveiligheid, civiele bescherming, grenscontrole, kritieke infrastructuur – om te komen tot gemeenschappelijke standpunten over wetgeving en onderzoek. Doelstelling is om aan de Europese instellingen één gezamenlijk standpunt vanuit de industrie te kunnen voorleggen.’

Laten we een kat een kat noemen: EOS is een lobbyorganisatie.

Rebuffi: Inderdaad, zo kan je onze activiteiten bestempelen. We nemen deel aan publieke events, wonen op uitnodiging adviesgroepen bij en hebben ontmoetingen met ambtenaren om standpunten van de industrie te bespreken. In tegenstelling tot in de VS heeft lobbyen in Europa een negatieve perceptie. Nochtans zijn lobbyactiviteiten gereguleerd door de Europese instellingen, met strikte regels over transparantie. Die zijn van toepassing op onze interactie met de Europese instellingen, vergaderingen, adviesgroepen, enzovoort.

In tegenstelling tot in de VS heeft lobbyen in Europa een negatieve perceptie. Nochtans zijn lobbyactiviteiten gereguleerd door de Europese instellingen, met strikte regels over transparantie.

Volgens de Europese Commissie draait uw sector jaarlijks een omzet van 30 miljard euro en geeft werk aan 180.000 mensen.

Rebuffi: Er circuleren heel wat verschillende marktstudies met verschillende cijfers, afhankelijk van welke definitie je hanteert voor de niet-militaire veiligheidsmarkt. Bij EOS proberen we niet langer om precies vast te leggen wat de perimeter van die markt is, aangezien onze lidorganisaties daarover van mening verschillen. De veiligheidssector is in ieder geval ruimer dan enkel cyber, grenscontrole, civiele bescherming en kritieke infrastructuren. Eigenlijk moet je ook alle handhavingsactiviteiten -denk aan politie- meetellen, maar die vallen strikt gezien onder de nationale bevoegdheden van EU-lidstaten.

Wat zijn anno 2017 de grootste uitdagingen en valkuilen voor de Europese veiligheidssector?

Rebuffi: Een van de grootste obstakels is de fragmentatie van de markt, wat de competitiviteit van de industrie hindert. Niet-Europese bedrijven, die grotere markten kunnen aanboren en door hun overheid financieel ondersteund worden, komen in Europa met hun oplossingen aanzetten. Oplossingen die eigenlijk goedkoper zouden kunnen zijn, maar die niet altijd in overeenstemming zijn met de Europese maatschappelijke en politieke noden.

Wij richten ons met de EOS op oplossingen die alle Europese normen respecteren. Een goed voorbeeld is cyberbeveiliging. ICT-oplossingen zijn beschikbaar in allerhande applicaties en diensten. Gegevensbescherming, privacy en vertrouwen worden steeds belangrijker, en deze sector zal in de toekomst tal van extra banen creëren. Toch loopt Europa achter in vergelijking met niet-EU-landen, en stelt haar burgers en nationale veiligheid bloot aan de risico’s van het gebruik van niet-vertrouwde oplossingen.

‘Niet-Europese bedrijven, die grotere markten kunnen aanboren en door hun overheid financieel ondersteund worden, komen in Europa met hun oplossingen aanzetten.’

Kan technologie Europa überhaupt veiliger maken?

Rebuffi: Het gebruik van veiligheidstechnologieën is in Europa aan veel striktere regels onderworpen dan elders. Onze rol is net om Europese bedrijven en eindgebruikers te informeren over de meest geschikte manieren om oplossingen te ontwikkelen, gelet op de maatschappelijke, politieke en economische noden.

Technologie kan niét alle veiligheidsproblemen oplossen. En 100% veiligheid bestaat gewoonweg niet. Versterkte veiligheid is een mix van menselijk gedrag -burgers, eerstelijnsdiensten, enzovoort- en het gereguleerde gebruik van technologie.

Onze leden ontwikkelen technologische oplossingen die kunnen helpen om cybermisdaad tegen te gaan, vitale diensten te beschermen tegen natuurlijke en menselijke dreigingen, en terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden. Maar als die technologie niet op de juiste manier wordt ingezet, dan is ze zinloos.

Hoe belangrijk is de financiële steun van de Commissie voor het veiligheidsonderzoek in Europa? Drie miljard euro is niet niks.

Rebuffi: Ook al beschouwen sommigen die Europese steun als “belangrijk”, hij is meer dan tien keer lager dan in de VS. De bedragen zijn klein in vergelijking met de eigen investeringen van de private sector. Toch is de Europese steun goed om banden te creëren tussen Europese universiteiten, onderzoekscentra en de industrie -met inbegrip van KMO’s- om samenwerking te bevorderen en innovatie aan te moedigen.

De EOS heeft zelf ook deelgenomen aan 15 veiligheidsprojecten met EU-steun. Is uit al dat onderzoek eigenlijk technologie gekomen die vandaag gebruikt wordt om Europa veiliger te maken?

Rebuffi: Wij nemen aan die projecten deel als ondersteuning voor onze lidorganisaties; onze taak bestaat vooral uit coördinatie, administratie en de verspreiding van informatie. Aan de ontwikkeling van technologieën en producten zelf participeren wij niet. Daardoor kunnen we ook niet zeggen welke technologieën uiteindelijk de markt hebben gehaald aan het einde van de rit. Dat is de taak van onze lidorganisaties en van andere partners in de onderzoeksprojecten.

Partner Content