Te veel studenten, te weinig stages

(Belga) De zoektocht naar kwaliteitsvolle stageplaatsen verloopt bijzonder moeilijk voor de bachelor­-opleidingen Onderwijs en Verpleegkunde. “We liggen er wakker van. Er zijn gewoon te weinig plaatsen”, zegt opleidingsdirecteur Caroline Detavernier vrijdag in De Standaard.

Elk jaar opnieuw zoekt Detavernier stageplaatsen voor de 700 studenten kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool in Gent. “Een zeer precair proces”, vat ze samen. Over de oorzaken van het plaatsgebrek hoeft Detavernier niet lang na te denken. Met stip op één: het stijgende studentenaantal. Ook speelt de concurrentie met andere hogescholen een rol. “In de uithoeken van ons land is het gemakkelijker om een stageplaats te vinden dan in het centrum van Gent”, zegt ze. De opleidingsdirecteur hekelt ook nog de afschaffing van de zogenoemde mentoruren drie jaar geleden. Daardoor kunnen ervaren leerkrachten geen extra tijd meer vrijmaken om stagiairs op te leiden. “Dat blijft tot vandaag voelbaar in het stage-aanbod. De scholen schrikken terug voor het extra werk”, zegt Detavernier. Ondanks alle knelpunten zijn de stages in het hoger onderwijs erg waardevol, benadrukt Johan Veeckman, voorzitter van de raad voor hoger onderwijs binnen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). “In een aantal gevallen leidt het zelfs tot een aanwerving.” Dat scholen niet staan te springen omdat stagiairs extra werk met zich meebrengen, vindt hij schandelijk. “Daarom stel ik voor om scholen te belonen die veel stagiairs opnemen.” (Belga)

Partner Content