Alles over wetten

941 wetteksten werden er tussen juni 2010 en mei 2014 gestemd. Met uitzondering van de tweede legislatuur van Guy Verhofstadt (2003-2007) werden er de afgelopen twintig jaar nooit meer wetten aangenomen.

Via een nieuw online burgerplatform kunnen de Letten sinds kort mee bepalen welke wetsvoorstellen in hun Parlement besproken worden. Zoiets kan ook in België, vindt senator Els Van Hoof (CD&V), al waarschuwt ze voor populisme.

Voor eind april opent de parlementaire commissie Wetsevaluatie een website waarop burgers mogen signaleren welke wetten afgeschaft mogen of moeten worden.