Alles over Volksunie

Strafrechter op rust Walter De Smedt reflecteert op hoe N-VA als enige overlevende partij van de Volksunie evolueerde tot een partij waarbinnen 'pacifisme, een gelijkekansenbeleid en ruimte voor politiek asiel aan de kant werden geschoven'.

Naar aanleiding van 11 juli omschrijven enkele linkse opiniemakers de Vlaamse strijdvlag als de collaboratievlag. Veerle Wouters en Hendrik Vuye dienen hen van antwoord.

N-VA-kopstuk Theo Francken is niet opgezet met de openlijke kritiek van partijgenoot Jan Peumans op hem en de marsrichting van N-VA. "Als we één wijze les moeten trekken uit de Volksunie, is het dat je die opmerkingen beter intern doet ", zei Francken zondag in de studio van VTM NIEUWS.

In Edegem heeft het Vlaams Belang donderdagavond herdacht dat stichter-voorzitter Karel Dillen tien jaar geleden overleden is. Dat gebeurde met een aantal toespraken van dochter en gewezen Vlaams parlementslid Marijke Dillen, haar fractiegenoot Luk Van Nieuwenhuyzen en huidig partijvoorzitter Tom Van Grieken. Hij vergeleek de rechtlijnige extreemrechtse en nationalistische lijn met het 'draagvlaknationalisme' van de N-VA.

Een Vlaams-nationalistische partij die haar communautaire eisen in de koelkast steekt, een land dat met zijn migranten worstelt, de aparte Brusselse politieke cultuur: het lijkt een staalkaart van België vandaag, terwijl dat alles ooit de carrière van Vic Anciaux bepaalde. 'Ik zie in Bart De Wever geen Vlaams-nationalist.'

Er was een tijd dat Peter De Roover als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) als eerste op de barricaden stond om de Vlaamse zaak te bepleiten en te roepen om onafhankelijkheid. Nu De Roover met N-VA de plak zwiert in de federale regering, moet hij zich meer gedeisd houden en heeft het vuur plaats geruimd voor sluimerende desillusie en Realpolitik. 'Ik wordt er niet optimistischer op, nee,' verzucht hij verschillende keren tijdens een debat met de VVB-achterban in Antwerpen.

"Alles kan, maar het lijkt me heel raar dat het tot een stemming zou komen" over het hele incident rond Hendrik Vuye en Veerle Wouters. Dat zegt voorzitter Veerle Geerinckx van de partijraad van N-VA. De Vlaamsgezinde politicoloog Bart Maddens had eerder op de dag zijn twijfels geuit of hun defenestratie en de ruis rond de communautaire ambitie van N-VA op voldoende steun kan rekenen binnen het op één na hoogste partijorgaan van N-VA.

Pieter Bauwens, hoofdredacteur van het Vlaamsgezinde Doorbraak.be, is 'enorm ontgoocheld' dat N-VA haar communautaire sterkhouders Hendrik Vuye en Veerle Wouters op non-actief zet. 'Ik had gehoopt dat N-VA een andere partij zou zijn, niet een partij met een Pruisische discipline.'

De politiek reageert geërgerd op de voorstellen van twee liberale burgemeesters om bevoegdheden te herfederaliseren, het zogenaamde PLAN BE. 'Dat mager beestje zal de gebreken van de kromme staatsstructuur niet wegwerken', fulmineert N-VA. 'Nu niet aan de orde', vindt oppositiepartij sp.a.