Alles over mobiliteit

De Vlaamse regering wil de zowat 1.350 praatpalen langs de Vlaamse snelwegen weghalen. Reden is de hoge kostprijs. Per praatpaal loopt het onderhoud op tot 600 euro per maand.

Het Oosterweeldossier werd even gelaten voor wat het is, maar mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) werd ondervraagd over mobiele trajectcontroles en het mogelijk afschaffen van belbussen. Zijn ingesteldheid wijzigt echter niet: 'We moeten niet wachten op de rest van de wereld, we mogen ambitieus zijn.' Jo Vandeurzen (CD&V) verzekert bezorgde burgers dan weer dat er niet noodzakelijk een verhoogde dagprijs in rusthuizen komt.

Voor het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan rond Uplace zijn geen bijkomende of flankerende maatregelen op het vlak van mobiliteit nodig. De plannen voor het winkelcomplex worden behouden, maar er wordt fors gesnoeid in de ruimte voor kleinhandel, leisure en kantoren.

Tijdens de week van de Mobiliteit pleiten Karin Temmerman en Joris Vandenbroucke (SP.A) ervoor om het ideaal 'mijn auto, mijn vrijheid', los te laten. 'Vergelijk met hoe onze muziekbeleving de afgelopen jaren is veranderd. Vroeger kochten we cd's. Vandaag kopen we toegang tot muziek. Omdat de focus ligt op beschikbaarheid en gebruik - en niet langer bezit - krijgen we een veel rijkere muziekervaring met een grotere keuzevrijheid. Waarom trekken we dat idee niet door naar ons mobiliteitsbeleid?'

Niet alleen in Antwerpen wordt er tijdens deze verkiezingscampagne over mobiliteit gepraat. De SP.A wil dat in Brusel een zogenaamde skytrain gebouwd wordt: een krusing tussen een monorail en een metro in de lucht.