Alles over Lieven Boeve

De Vlaamse regering zal op de werkingsmiddelen van de scholen besparen. 'We zullen niet langer kunnen investeren in didactisch materiaal voor leraars en leerlingen, dit brengt de goede werking in het gedrang', zegt de koepel van het katholiek onderwijs, VSKO.